ID bài viết : 00125537 / Sửa lần cuối : 23/04/2018

Thông tin về khả năng tương thích với Windows 10 dành cho Máy nghe nhạc Walkman

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Chúng tôi đã kiểm tra hoạt động của các sản phẩm có trên trang này được phát hành vào tháng 7 năm 2015 hoặc trước đó trong các điều kiện sau đây. Đối với các sản phẩm được phát hành vào tháng 8 năm 2015 hoặc sau đó, hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng hoặc kiểm tra trên trang web của Sony, v.v.

Môi trường vận hành:
  • Đã kiểm tra vận hành ở chế độ máy tính để bàn của Windows 10 Home và Windows 10 Pro.
  • Không bảo đảm hoạt động cho tất cả máy tính.

Cũ:
✓ : Tương thích
- : Không tương thích

Mẫu máy Windows 10 Home Windows 10 Pro
32 bit 64 bit 32 bit 64 bit
NWZ-E473
NWZ-E473K
NWZ-E474
NWZ-E474K
NWZ-E475
NWZ-E573
NWZ-E574
NWZ-E575
NWZ-S774BT
NWZ-F804
NWZ-F805
NWZ-F805N
NWZ-F806
NWZ-F806N
NWZ-W273
NWZ-WH505
NWZ-WH303
NWZ-E383
NWZ-E384
NWZ-E385
NWZ-E583
NWZ-E584
NWZ-E585
NWZ-W274S
NWZ-F885
NWZ-F886
NWZ-F887
NWZ-ZX1
NWZ-M504
NWZ-B183F
NWZ-B183
NWZ-W273S
NWZ-A15
NWZ-A17
NWZ-WS613
NWZ-WS615
NW-ZX2