ID bài viết : S500058693 / Sửa lần cuối : 23/02/2011

Lợi thế của việc sử dụng ngõ vào HDMI ?

Lợi thế của việc sử dụng ngõ vào HDMI.

    Ưu điểm của người dùng là có thể thưởng thức chất lượng hình ảnh cao khi kết nối với Ti vi