ID bài viết : S500058675 / Sửa lần cuối : 23/02/2011

Chức năng làm giảm mắt đỏ là gì?

Về chức năng làm giảm mắt đỏ .

    Khi chụp với đèn flash ở một nơi tối, đôi mắt của đối tượng chuyển sang màu đỏ. Chức năng giảm mắt đỏ sẽ điều chỉnh hiện tượng này.