ID bài viết : S500058670 / Sửa lần cuối : 23/02/2011

Tại sao hiệu ứng đã gán không xuất hiện trong slideshow (trình chiếu hình)?

Các thay đổi thiết lập hiệu ứng của trình chiếu hình không có hiệu quả.

    Khi kiểu slideshow được thiết lập ở chế độ [Random view], hiệu ứng sẽ được thiết lập ngẫu nhiên.