ID bài viết : 00180438 / Sửa lần cuối : 26/07/2017In

Bảng đồ tương thích Windows 7 cho Khung hình KTS

  Bảng sau cung cấp cho bạn kết quả của việc kiểm tra tính tương thích của mỗi sản phẩm với Windows 7.
  Môi trường áp dụng:

  • Windows 7 cần phải cài đặt sẵn tại nhà máy.
  • Môi trường đã nâng cấp từ Hệ điều hành khác không hỗ trợ.
  • Hoạt động không đảm bảo cho tất cả máy tính.

  Ghi chú:
  O : Tương thích

   

  USB / Parallel

  Loại máy

  64-bit

  32-bit

  DPF-A72/N O O
  DPF-D100 O O
  DPF-D70 O O
  DPF-D72/N O O
  DPF-D80 O O
  DPF-D82 O O
  DPF-D92 O O
  DPF-E72/N O O
  DPF-V1000/N O O
  DPF-V700/BT O O
  DPF-V800 O O
  DPF-V900 O O
  DPF-X1000/N O O
  DPF-X800 O O

  Cập nhật sau cùng vào ngày 14 tháng 10 năm 2009