ID bài viết : 00180414 / Sửa lần cuối : 17/08/2017In

Thông tin khả năng tương thích giữa khung hình kỹ thuật số và Windows 8

   

  Hệ điều hành:

  •     Windows 8 phải được nhà sản xuất cài đặt sẵn trên máy tính của bạn.
  •     Không đảm bảo hoạt động nếu nâng cấp lên Windows 8 từ hệ điều hành khác.
  •     Không đảm bảo hoạt động cho tất cả các máy tính.
  •     Hỗ trợ Windows 8 và Windows Pro 8.
  •     Xác nhận hệ điều hành trong chế độ Desktop

  Chú thích:

  1. O : Tương thích
  2. - :   Không tương thích
  Model Compatibility Status (USB Connection)
  DPF-A72 O
  DPF-A72N O
  DPF-A73 O
  DPF-A710 O
  DPF-D72 O
  DPF-D72N O
  DPF-D75 O
  DPF-D85 O
  DPF-D92 O
  DPF-D95 O
  DPF-D720 O
  DPF-D810 O
  DPF-D820 O
  DPF-D830 O
  DPF-D1020 O
  DPF-E72 O
  DPF-E72N O
  DPF-E73 O
  DPF-E710 O
  DPF-HD700 O
  DPF-HD800 O
  DPF-HD1000 O
  DPF-V800 O
  DPF-V1000 O
  DPF-VR100 O
  DPF-W700 O
  DPF-WA700 O
  DPF-X95 O
  DPF-X800 O
  DPF-X1000 O
  DPF-XR100 O
  Back to Top


   Lưu ý:
  Hệ thống và tên sản phẩm được sử dụng trong trang web này, nói chung, là thương hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của các nhà phát triển, các nhà sản xuất.
  Tuy nhiên, ™ hoặc ® nhãn hiệu không được sử dụng trong trang web này.