ID bài viết : S500059953 / Sửa lần cuối : 23/02/2011

Có thể phóng đại hình ảnh theo các kích thước tùy ý?

Phóng đại các hình ảnh theo các kích thước tùy ý.

    Phóng to/thu nhỏ hình ảnh theo các kích thước tùy ý.
    Mỗi lần nút Zoom in theo nút trên điều khiển từ xa sẽ phóng to một hình ảnh kích thước hình ảnh theo kích thước thứ tự là 1.5x, 2x, 3x, 4x, 5x. Và bạn có thể phóng to hình ảnh lên tới 5 lần so với kích thước ban đầu.
    Để giảm kích thước hình ảnh đã được phóng đại, ấn nút zoom out.


    Chú ý: Phóng đại một hình ảnh có thể làm giảm chất lượng tùy theo kích thước hình ảnh.