ID bài viết : 00180534 / Sửa lần cuối : 16/08/2017

Thông báo về gia hạn bảo hành đối với máy tính VAIO - VGN-CS series và VGN-BZ series - Cập nhật ngày 22 tháng 03 năm 2017

  2017-03-22

  Kính gửi Quý khách hàng Sony VAIO,

  Chương trình sửa chữa miễn phí dành cho máy tính xách tay VAIO - các dòng VGN-CS và VGN-BZ sẽ kết thúc vào ngày 31 tháng 3 năm 2017 


  Thông báo về gia hạn bảo hành đối với máy tính VAIO - VGN-CS series và VGN-BZ series - Cập nhật vào 20 tháng 04 năm 2010 

  20-04-2010

  Kính gửi Quý khách hàng Sony VAIO,

  Vài máy tính xách tay VGN-CS series và VGN-BZ series gây ra những tiếng ồn khó chịu từ quạt.

  Những máy tính xách tay VAIO bị ảnh hưởng có thể có những triệu chứng sau:
  - Quạt tản nhiệt bắt đầu gây ra tiếng ồn bất thường

  Vui lòng nhấp vào đây để kiểm tra danh sách các dòng máy bị ảnh hưởng.

  Với những dòng máy bị ảnh hưởng trong thông báo này, Sony sẽ cung cấp dịch vụ sửa chữa trong vòng 2 năm kể từ ngày mua.

  Hãy liên lạc với Trung tâm bảo hành Sony nếu máy tính VAIO của bạn bị triệu chứng như trên.

  Chúng tôi thành thật xin lỗi vì những bất tiện gây ra. Kính mong nhận được sự thông cảm và cộng tác của bạn để khắc phục sự cố này.

  (Chính sách bảo mật)

  Các thông tin cá nhân của bạn, chẳng hạn như họ tên, địa chỉ thư tín và/ hoặc số điện thoại,sẽ được bảo mật khi anh chị cung cấp cho Phòng Thông Tin Khách Hàng và các Trung Tâm Bảo Hành và chỉ phục vụ cho việc liên hệ với bạn để giải đáp các vấn đề liên quan đến thông báo này và dịch vụ hỗ trợ liên quan khác. Trong một số trường hợp, các thông tin cá nhân của bạn có thể được chuyển đến cho một công ty thứ ba đã được Sony ủy thác để đảm bảo các dịch vụ tương tự. Ngay cả trong trường hợp này, Sony vẫn đảm bảo công ty thứ ba sẽ vẫn áp dụng chung chính sách bảo mật nghiêm ngặt để sư dụng, lưu trữ và hủy thông tin cá nhân của bạn.

  *Vui lòng liên hệ đường dây nóng 1800 588 885 hoặc 1900 561 561 hoặc các Trung Tâm Bảo Hành gần nhất nếu bạn có thắc mắc, điều chỉnh, hủy hoặc tạm hoãn sử dụng các thông tin cá nhân đã được cung cấp liên quan đến thông báo này. (Chúng tôi xin thông báo rằng trong trường hợp hủy hoặc tạm hoãn sử dụng thông tin cá nhân của bạn, Sony có thể không cung cấp được các dịch vụ thích hợp để phục vụ cho các mục đích được đề cập bên trên)