ID bài viết : 00256375 / Sửa lần cuối : 25/05/2022In

Làm cách nào để tìm tập tin tôi đã nhận được qua Bluetooth? (Android 8.0, 9.0, 10, 11 hoặc 12)

Làm thế nào để tìm tập tin tôi đã nhận được qua Bluetooth?

  Áp dụng cho

  • Android 12
  • Android 11
  • Android 10
  • Android 9.0
  • Android 8.0

  Giải pháp

  Xác định vị trí các tập tin đã nhận được

  Bạn có thể sử dụng trình quản lý tập tin tích hợp để xác định vị trí, di chuyển, sao chép, đổi tên hoặc chia sẻ các tập tin mà bạn đã nhận được qua Bluetooth®.

  Để xác định vị trí tập tin đã nhận được qua Bluetooth

  1. Tìm và nhấn Cài đặt > Bộ nhớ.
  2. Nếu thiết bị của bạn có thẻ SD bên ngoài, hãy nhấn vào Bộ nhớ trong dùng chung. Nếu không, hãy chuyển trực tiếp đến bước 3.
  3. Tìm và nhấn Tập tin.
  4. Nhấn vào Tải xuống.

  Mẹo: Nhấn giữ một tập tin để chia sẻ hoặc nhấn vào nút menu (ba chấm dọc) để di chuyển, sao chép hoặc đổi tên tập tin.

  Bạn cũng có thể tải xuống ứng dụng quản lý tập tin từ Cửa hàng Google Play™. Các tập tin nhận được qua Bluetooth được lưu trong thư mục bluetooth của trình quản lý tập tin.