ID bài viết : 00256538 / Sửa lần cuối : 25/05/2022In

Tôi có bị mất dữ liệu khi cập nhật phần mềm không?

  Thông tin / Giải pháp

  Trong hầu hết các trường hợp, bản cập nhật phần mềm không xóa bất kỳ dữ liệu cá nhân nào khỏi thiết bị Xperia™ của bạn.

  Tuy nhiên, chúng tôi khuyến nghị bạn sao lưu ảnh, video và nội dung cá nhân khác vào một bộ nhớ không phải bộ nhớ trong, ví dụ: tùy chọn sao lưu trực tuyến giúp lưu dữ liệu của bạn vào máy chủ trực tuyến (đám mây). Cách làm:

  Android 10 trở lên: Cài đặt > Hệ thống > Sao lưu

  Android 9: Cài đặt > Hệ thống > (Nâng cao) > Sao lưu

  Android™ 8.x: Cài đặt > Hệ thống > Sao lưu

  Các phiên bản Android™ thấp hơn: Cài đặt > Sao lưu & đặt lại