Mẫu máy áp dụng

Thông tin này dành cho các model sau:
 • NWZ-A828
 • NWZ-S616F
 • NWZ-S618F
 • NWZ-A815
 • NWZ-S515
 • NWZ-A729
 • NWZ-A726
 • NWZ-A818
 • NWZ-A826
 • NWZ-A728
 • NWZ-S615F
 • NWZ-A829
 • NWZ-S516
 • NWZ-A816

Thông tin bản tải xuống này

MP3 Conversion Tool bây giờ cho phép tải về đối với khách hàng sử dụng máy Walkman. Phần mềm MP3 Conversion Tool chuyển những tập tin định dạng âm thanh ATRAC thành định dạng tập tin âm thanh MP3.

Sau đây là những yêu cầu tối thiểu để sử dụng phần mềm.

Máy tính: IBM PC/AT hoặc máy tính tương thích đã được cài trước với những hệ điều hành Windows sau đây:

 • Windows XP Home Edition (Service Pack 2 hoặc sau đó)
 • Windows XP Professional Edition (Service Pack 2 hoặc sau đó)
 • Windows XP Media Center Edition (Service Pack 2 hoặc sau đó)
 • Windows XP Media Center Edition 2004 (Service Pack 2 hoặc sau đó)
 • Windows XP Media Center Edition 2005 (Service Pack 2 hoặc sau đó)
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Ultimate

  *Phiên bản 64 bit của hệ điều hành được hỗ trợ.

CPU: Pentium III 450MHz hoặc cao hơn (Dành cho Windows Vista, Pentium III 800MHz hoặc hơn)
RAM: 128MB hoặc hơn (Dành cho Windows Vista, 512MB hoặc hơn)
Màn hình:
Screen Resolution: 800 × 600 pixel (hoặc cao hơn)(đề xuất 1,024 × 768 hoặc cao hơn)
Màu sắc: High Color (16 bit)(hoặc cao hơn)

Chúng tôi không đảm bảo hoạt động cho tất cả những máy tính ngay cả khi chúng phù hợp với những yêu cầu hệ thống kể ra ở trên.
Lưu ý: Phần mềm này không được hỗ trợ in những môi trường sau.

 • Hệ điều hành khác hơn những hệ điều hành được chỉ định ở trên.
 • Những máy tính tự lắp ráp hoặc những hệ điều hành
 • Một môi trường mà là một hệ điều hành được nâng cấp lên từ hệ điều hành gốc được cài đặt bởi nhà sản xuất.
 • Môi trường Multi-boot
 • Macintosh

Available File
File Name: MP3ConversionTool.exe
Download size: 2.8 MB
Updated on: 30th January 2008

Thông tin tập tin

Tên tập tin

 • MP3 Conversion Tool Version 1.0.1

Phiên bản

 • 1.0.1

Kích thước

 • 2.8MB

Ngày phát hành

 • 2008-01-30

Yêu cầu hệ thống

 • Windows XP
 • Windows Vista

Cài đặt

Chi tiết

Qui trình Download
Vui lòng theo những bước như sau để download MP3 Conversion Tool.

 1. Trước khi download, đóng tất cả những chương trình hiện đang được mở.
 2. Cài đặt thư mục để lưu tập tin trên ổ cứng.
    -  Xác định tên thư mục được đặt tên mp3ct_dl và nó được tạo trong ổ C.
 3. Download tập tin MP3ConversionTool.exe (2.8MB) trên thư mục được tạo ở bước 2.
 4. Sau khi download được hoàn tất, chọn Views -> Details trong Explorer để kiểm tra kích thước tập tin. Nếu kích thước tập tin không giống như kích thước tập tin đã thấy ở trên, thử download tập tin lại.

Lưu ý: Đừng để hệ thống đi vào trạng thái hoãn, nghỉ ngơi, và chế độ ngủ đông trong khi download.

Khởi động MP3 Conversion Tool
Tập tin download của nó là MP3ConversionTool.exe được hoàn tất, vui lòng theo những bước như sau để sử dụng MP3 Conversion Tool trên máy tính .

 1. Hãy đóng tất cả những chương trình hiện đang được mở.
 2. Nhấp Start và chọn Run.
 3. Trong hộp Run, nhập vào trong Input C:\mp3ct_dl/ MP3ConversionTool.exe, và nhấp OK.
  (Đối với Windows Vista, Nhấp Start trên task tray và nhập chữ vào trên Start Search.)
 4. Cửa sổ MP3 Conversion Tool sẽ xuất hiện.

Vui lòng nhấp vào đây để có hướng dẫn MP3 Conversion Tool.

Lưu ý :

 • Dữ liệu âm thanh đã mua từ một nhà cung cấp dịch vụ âm nhạc trên mạng internet không thể chuyển đổi được.
 • Khi chuyển đổi những tập tin ATRAC thành những tập tin MP3, những tập tin ATRAC không xóa được. Người sử dụng còn có thể xóa những tập tin ATRAC bằng cách cài đặt trên Option.
 • OpenMG Secure Module phải được cài đặt trong máy tính.
  - Khi OpenMG Secure Module không được cài trong máy tính, hộp thoại báo lỗi được hiển thị.

  - Nếu OpenMG Secure Module không được cài trong máy tính, vui lòng cài đặt  SonicStage mới nhất từ   trang Support.