ID bài viết : SX131734 / Sửa lần cuối : 11/04/2018

Tôi ngăn các biểu tượng tự động được thêm vào màn hình Chủ sau khi cài đặt một ứng dụng như thế nào?

  Sau khi tải về và cài đặt các ứng dụng từ Google Play™, biểu tượng (lối tắt) của ứng dụng đã tải về sẽ tự động được thêm vào màn hình Chủ. Bạn có thể dừng việc tự động thêm biểu tượng ứng dụng mới bằng cách tắt chức năng này trong cài đặt Cửa hàng Google Play™.

  Android™ 4.1, 4.2, 4.3 hoặc 4.4

  Cách dừng việc thêm lối tắt các ứng dụng Google Play™ mới vào màn hình Chủ

  1. Từ Màn hình Chủ, hãy nhấn biểu tượng màn hình Ứng dụng.
  2. Tìm và nhấn Cửa hàng Play.
  3. Kéo cạnh trái của màn hình sang phải, sau đó nhấn vào Cài đặt.
  4. Bỏ chọn hộp kiểm Thêm biểu tượng vào màn hình Chủ.

  Android™ 2,3 hoặc 4,0

  Cách dừng việc thêm lối tắt các ứng dụng Google Play™ mới vào màn hình Chủ

  1. Từ Màn hình Chủ, hãy nhấn biểu tượng màn hình Ứng dụng.
  2. Tìm và nhấn Cửa hàng Play.
  3. Bấm phím Menu, sau đó nhấn Cài đặt.
  4. Bỏ chọn hộp kiểm Tự động thêm tiện ích.