ID bài viết : SX152434 / Sửa lần cuối : 11/04/2018

Tôi duyệt và tổ chức các tập tin trên điện thoại hoặc máy tính bảng Xperia như thế nào?

  Có hai cách để duyệt và tổ chức các tập tin của bạn:

  • Trực tiếp trên thiết bị
  • Bằng cách kết nối thiết bị qua cổng USB hoặc qua Wi-Fi® vào máy tính

  Duyệt và tổ chức các tập tin trực tiếp trên thiết bị Android™ của bạn

  Bạn có thể tìm kiếm hình ảnh, video và các bản nhạc trên thiết bị của mình bằng cách dùng các ứng dụng được cài đặt sẵn như Album, Walkman® và Video. Một số thiết bị cũng bao gồm một bộ các ứng dụng văn phòng để mở các tập tin PDF cũng như các tài liệu khác.

  Bạn cũng có thể dùng một ứng dụng quản lý tập tin để xem, tìm kiếm, chỉnh sửa và tổ chức các tập tin và thư mục của mình. Một số thiết bị bao gồm ứng dụng trình quản lý tập tin như File Commander. Các ứng dụng trình quản lý tập tin khác cũng có sẵn để tải về từ Google Play™.

  Lưu ý! Sony không bảo đảm hoặc cam đoan về hiệu suất hoạt động của bất cứ ứng dụng nào của bên thứ ba. Sony cũng không bảo đảm hoặc cam đoan về hiệu quả của các nội dung được tải về hoặc mua theo cách khác thông qua những ứng dụng như vậy. Tương tự, Sony không chịu trách nhiệm về mọi thiệt hại hoặc hiệu năng giảm sút của thiết bị do truyền tải nội dung của bên thứ ba.

  Duyệt và tổ chức các tập tin qua Wi-Fi® hoặc qua USB bằng máy tính

  Kết nối qua USB

  Sử dụng cáp USB để kết nối máy tính với thiết bị của bạn để truyền tải và quản lý các tập tin và thư mục. Sau khi hai thiết bị được kết nối, bạn có thể dùng công cụ duyệt tập tin của máy tính để kéo và thả nội dung giữa thiết bị và máy tính hoặc giữa bộ nhớ trong của thiết bị và thẻ nhớ.

  Sử dụng Media Go™ để truyền tải nhạc, video và hình ảnh đến thiết bị của bạn. Media Go™ cũng sẽ chuyển đổi các tập tin media không được hỗ trợ để bạn có thể sử dụng chúng trên thiết bị của mình.

  Kết nối bằng mạng Wi-Fi®

  Sử dụng Công cụ duyệt tập tin hoặc ứng dụng Media Go™ bên trong PC Companion khi kết nối thiết bị qua Wi-Fi® để truyền tải và xử lý nội dung.