ID bài viết : 00237574 / Sửa lần cuối : 22/02/2021

Xperia Companion

  Cập nhật và sửa chữa phần mềm

  Xperia Companion không những hỗ trợ cài đặt bản cập nhật phần mềm mới một cách dễ dàng, mà còn thực hiện sửa chữa phần mềm, một cách nhanh chóng.

  Lưu ý
  • Bạn không thể sử dụng Xperia Companion để phục hồi nội dung trên các điện thoại thông minh Xperia từ năm 2019 trở đi. Vui lòng dùng Google Drive để sao lưu và phục hồi nội dung của bạn.
  • Từ tháng 06 năm 2020, chúng tôi sẽ ngừng hỗ trợ chức năng “iCloud backup” (Sao lưu iCloud) dùng để chuyển dữ liệu từ điện thoại chạy hệ điều hành iOS đến điện thoại thông minh Xperia ra mắt trước năm 2018. Bạn vẫn có thể sử dụng chức năng “iTunes backup” (Sao lưu iTunes) để chuyển dữ liệu từ điện thoại chạy hệ điều hành iOS đến điện thoại thông minh Xperia ra mắt trước năm 2018.

  Xperia Companion hiện khả dụng cho Windows và Mac OS. Nhấp vào liên kết bên dưới để tìm hướng dẫn cài đặt và yêu cầu hệ thống có liên quan.

   Xperia Companion cho Windows

  Xperia Companion cho Mac OS