ID bài viết : 00274932 / Sửa lần cuối : 04/09/2023In

Làm thế nào để thay đổi ngôn ngữ soạn thảo khi nhập văn bản? (Android 9.0 trở lên)

  Câu hỏi

  • Làm thế nào để thay đổi ngôn ngữ soạn thảo khi nhập văn bản?

  Áp dụng cho

  • Android 9.0 Pie trở lên

  Giải pháp

  Bạn có thể viết văn bản, ví dụ, tin nhắn SMS hoặc email, sử dụng nhiều ngôn ngữ, ví dụ: tiếng Nhật, tiếng Trung, tiếng Hindi hoặc tiếng Tamil. Để có thể viết văn bản, trước tiên bạn phải thêm các ngôn ngữ. Sau khi thêm các ngôn ngữ, bạn có thể thay đổi ngôn ngữ khi sử dụng bàn phím.

  Cách thêm ngôn ngữ viết để nhập văn bản

  1. Tìm và nhấn vào Cài đặt > Hệ thống > Ngôn ngữ và nhập liệu > Bàn phím ảo > Gboard > Ngôn ngữ > Tất cả ngôn ngữ.
  2. Tìm và nhấn vào ngôn ngữ bạn muốn thêm.
  3. Vuốt sang phải hoặc sang trái để tìm, sau đó nhấn vào bố cục bàn phím mà bạn muốn sử dụng cho ngôn ngữ mới.

  Cách thay đổi ngôn ngữ khi nhập văn bản

  1. Mở bàn phím ảo để bắt đầu nhập văn bản.
  2. Nhấn giữ phím cách để thay đổi ngôn ngữ nhập.