ID bài viết : 00256384 / Sửa lần cuối : 19/11/2023In

Làm thế nào để thay đổi ứng dụng mặc định cho một thao tác? (Android 9 trở lên)

  QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết trước khi bắt đầu các bước này.

  Áp dụng cho

  • Android 9.0 trở lên

  Giải pháp

  Khi thực hiện một tác vụ trên thiết bị Xperia của bạn, chẳng hạn như mở ảnh hoặc nhấn vào liên kết, bạn có thể nhận được lời nhắc hoàn thành tác vụ bằng một ứng dụng cụ thể. Khi bạn đã chọn một ứng dụng, bạn phải chọn CHỈ MỘT LẦN hoặc LUÔN LUÔN trước khi ứng dụng liên quan mở ra để hoàn tất thao tác. Nếu bạn chọn LUÔN LUÔN, ứng dụng đã chọn sẽ trở thành ứng dụng mặc định cho tác vụ cụ thể.

  Nếu bạn muốn thay đổi ứng dụng mặc định cho tác vụ, bạn phải xóa các cài đặt mặc định.

  Cách xóa các cài đặt mặc định cho một ứng dụng

  1. Tìm và nhấn Cài đặt > Ứng dụng và thông báo > Xem tất cả [số lượng ứng dụng] ứng dụng.
  2. Tìm và nhấn vào ứng dụng mà bạn muốn xóa các cài đặt mặc định.
  3. Nhấn Nâng cao > Mở theo mặc định > XÓA CÁC MẶC ĐỊNH. (Đối với Android 12 hoặc Android 13 hoặc Android 14: nhấn nút chuyển kế bên tùy chọn Mở liên kết được hỗ trợ để tắt).