ID bài viết : 00244155 / Sửa lần cuối : 15/02/2024In

Sự cố khởi động sau khi cập nhật phần mềm, sửa chữa phần mềm hoặc khôi phục cài đặt gốc

  Thông tin / Giải pháp

  Nếu bạn gặp phải một trong những lỗi dưới đây sau khi cập nhật phần mềm Xperia hoặc sau khi bạn thực hiện sửa chữa phần mềm hoặc khôi phục cài đặt gốc, hãy tiếp tục đọc để tham khảo những đề xuất về cách khắc phục sự cố:

  Thiết bị tạm ngừng

  Để khắc phục sự cố thiết bị tạm ngừng

  1. Ví dụ: nếu có biểu tượng cảnh báo hình tam giác xuất hiện trong khi khởi động, hãy đợi cho đến khi quá trình khởi động kết thúc. Quy trình khởi động sau khi cập nhật hoặc sửa chữa phần mềm có thể mất tới 30 phút. Không khởi động lại thiết bị theo cách thủ công trong khi khởi động.
  2. Nếu quy trình khởi động vẫn không hoàn tất sau 30 phút, hãy buộc tắt thiết bị.
  3. Thử bật lại thiết bị.
  4. Nếu thiết bị vẫn không hoàn tất quy trình khởi động, hãy buộc tắt thiết bị. Sau đó thực hiện sửa chữa phần mềm qua máy tính và ứng dụng Xperia Companion. Lưu ý! Tất cả nội dung trên bộ nhớ trong của thiết bị sẽ bị xóa trong quá trình sửa chữa phần mềm. Vì thiết bị không thể hoàn tất quy trình khởi động nên không thể sao lưu nội dung của thiết bị.
  5. Bạn có thể tham khảo hướng dẫn chi tiết theo từng bước ở cuối trang này.
  6. Nếu thiết bị vẫn không khởi động bình thường sau khi bạn đã thực hiện các bước này, hãy liên hệ với chúng tôi.

  Thiết bị liên tục khởi động lại

  Để khắc phục sự cố thiết bị liên tục khởi động lại

  1. Quy trình khởi động sau khi cập nhật hoặc sửa chữa phần mềm có thể mất tới 30 phút và có thể bao gồm một vài lần khởi động lại. Không khởi động lại thiết bị theo cách thủ công trong khi khởi động.
  2. Nếu quy trình khởi động vẫn không hoàn tất sau 30 phút, hãy buộc tắt thiết bị.
  3. Thử bật lại thiết bị.
  4. Nếu thiết bị của bạn tiếp tục khởi động lại nhiều lần, ví dụ như khi logo Sony Xperia hiển thị, hãy buộc tắt thiết bị.
  5. Sau đó thực hiện sửa chữa phần mềm qua máy tính và ứng dụng Xperia Companion. Lưu ý! Tất cả nội dung trên bộ nhớ trong của thiết bị sẽ bị xóa trong quá trình sửa chữa phần mềm. Vì thiết bị liên tục khởi động lại nên không thể sao lưu nội dung của thiết bị.
  6. Bạn có thể tham khảo hướng dẫn chi tiết theo từng bước ở cuối trang này.
  7. Nếu thiết bị vẫn không khởi động bình thường sau khi bạn đã thực hiện các bước này, hãy liên hệ với chúng tôi.

  Thiết bị không khởi động

  Để khắc phục sự cố thiết bị không khởi động

  1. Nếu thiết bị của bạn không khởi động sau khi cập nhật, sửa chữa phần mềm hoặc khôi phục cài đặt gốc, hãy buộc khởi động lại thiết bị.
  2. Nếu thiết bị vẫn không khởi động, hãy thực hiện sửa chữa phần mềm qua máy tính và ứng dụng Xperia Companion. Lưu ý! Tất cả nội dung trên bộ nhớ trong của thiết bị sẽ bị xóa trong quá trình sửa chữa phần mềm. Vì thiết bị không khởi động nên không thể sao lưu nội dung của thiết bị.
  3. Bạn có thể tham khảo hướng dẫn theo từng bước ở cuối trang này. Lưu ý! Bạn có thể thực hiện sửa chữa phần mềm ngay cả khi thiết bị Xperia không khởi động.
  4. Nếu thiết bị vẫn không khởi động bình thường sau khi bạn đã thực hiện các bước này, hãy liên hệ với chúng tôi.

  Hướng dẫn chi tiết

  Để buộc tắt thiết bị

  • Đồng thời nhấn và giữ nút nguồn và nút tăng âm lượng cho đến khi thiết bị rung lên ba lần.

  Để buộc khởi động lại thiết bị

  • Đồng thời nhấn và giữ các nút nguồn và tăng âm lượng cho đến khi thiết bị rung lên một lần.

  Cách thực hiện sửa chữa phần mềm

  1. Máy tính: Nếu chưa cài đặt, hãy tải xuống và cài đặt ứng dụng Xperia Companion từ đây.
  2. Mở Xperia Companion.
  3. Thiết bị Xperia: Đảm bảo thiết bị Xperia đã tắt.
  4. Kết nối thiết bị Xperia với máy tính bằng cáp USB.
  5. Máy tính: Trong Xperia Companion, Manage your Xperia (Quản lý Xperia của bạn), nhấp vào Software repair (Sửa chữa phần mềm).
  6. Đánh dấu vào hộp kiểm My device cannot be detected (Không thể phát hiện thiết bị của tôi) rồi nhấp vào Next (Tiếp theo).
  7. Làm theo hướng dẫn trên màn hình.

  Mẹo: Nếu không nhớ tên người dùng hoặc mật khẩu tài khoản Google của bạn, bạn có thể thử khôi phục qua trang Khôi phục tài khoản Google https://www.google.com/accounts/recovery/. Nếu bạn vẫn không thể kích hoạt lại thiết bị của mình, hãy liên hệ với chúng tôi.