ID bài viết : SX355234 / Sửa lần cuối : 22/04/2015In

Chế độ Siêu STAMINA?

  Chế độ Siêu STAMINA sẽ kéo dài thời lượng pin đáng kể. Bạn có thể sử dụng chế độ này khi biết sẽ không thể sạc thiết bị của mình trong một thời gian dài. Mãy sẽ chỉ sử dụng được một vài chức năng cơ bản, ví dụ như Điện thoại và Nhắn tin.

  Tổng quan về chế độ Siêu STAMINA

  • Dữ liệu di động và Wi-Fi® được tắt.
  • Màn hình chủ được giới hạn trong một bảng.
  • Bạn chỉ có quyền truy cập tới một số ứng dụng hạn chế. Không thể thêm hoặc xóa ứng dụng nào. Các ứng dụng này được hiển thị trên Màn hình chủ. Không có màn hình Ứng dụng.
  • Bạn không thể di chuyển các biểu tượng trên Màn hình chủ.
  • Ngoài tiện ích Đồng hồ, không có tiện ích nào sử dụng được. 
  • Bạn không thể thay đổi hình nền, chuyển đổi chủ đề hoặc tùy chỉnh màn hình của mình.
  • Menu Cài đặt chỉ bao gồm các cài đặt liên quan đến chế độ Siêu STAMINA.

  Khi kích hoạt chế độ Siêu STAMINA, bạn có thể sử dụng các ứng dụng sau:

  • Điện thoại
  • Danh bạ
  • Nhắn tin
  • Camera
  • Album
  • Lịch
  • Báo thức & Đồng hồ
  • Máy tính
  • Đài FM
  • Cài đặt
  • Menu gỡ lỗi

  Cách kích hoạt chế độ Siêu STAMINA

  1. Từ Màn hình Chủ, hãy nhấn biểu tượng màn hình Ứng dụng.
  2. Tìm và nhấn Cài đặt > Quản lý năng lượng > Chế độ Siêu STAMINA.
  3. Nhấn Kích hoạtOK.

  Cách hủy kích hoạt chế độ Siêu STAMINA

  1. Kéo thanh trạng thái xuống để mở bảng Thông báo.
  2. Nhấn Hủy kích hoạt chế độ Siêu STAMINA.