ID bài viết : SX170234 / Sửa lần cuối : 26/09/2023In

Làm thế nào để thay đổi ngôn ngữ cho thiết bị Xperia của tôi?

Tôi có thể thêm ngôn ngữ mới cho thiết bị Xperia của tôi không?

  Giải pháp

  Các ngôn ngữ có sẵn trên thiết bị Xperia của bạn tùy thuộc vào khu vực hoặc thị trường mà thiết bị được phát hành, chẳng hạn như một số biến thể Tiếng Trung và Tiếng Nhật không đi kèm với một số ngôn ngữ nhất định. Người dùng có thể tìm thấy các ngôn ngữ có sẵn trong phần cài đặt Ngôn ngữ và nhập liệu.

  Mẹo: Không thể thay đổi danh sách menu hoặc ngôn ngữ soạn thảo được tải sẵn trong thiết bị Xperia của bạn. Tuy nhiên, liên quan đến ngôn ngữ soạn thảo, bạn có thể tìm kiếm trong Google Play các ứng dụng của bên thứ ba có thể cung cấp cho bạn bàn phím ảo hỗ trợ nhập các ký tự Tiếng Ả Rập, Tiếng Hebrew hoặc Tiếng Thái.

  Để thay đổi ngôn ngữ hiển thị, bạn phải truy cập cài đặt ngôn ngữ trong menu Cài đặt. Để điều hướng đến cài đặt này, bạn có thể xác định và nhấn vào biểu tượng có liên quan cho từng tùy chọn menu hoặc xác định mục có liên quan theo vị trí của nó trong menu.

  Thay đổi ngôn ngữ thiết bị

  Android 8.0 trở lên

  Cách thay đổi ngôn ngữ thiết bị

  1. Tìm và nhấn Cài đặt (biểu tượng bánh răng biểu tượng bánh răng ) → Hệ thống (biểu tượng bánh răng biểu tượng bánh răng ) → Ngôn ngữ và nhập liệu (biểu tượng bàn phím chữ biểu tượng bàn phím chữ ) → Ngôn ngữ (tùy chọn đầu tiên trong menu).
  2. Nếu danh sách hiển thị không có ngôn ngữ mà bạn muốn cài đặt, hãy nhấn vào Thêm ngôn ngữ và chọn ngôn ngữ từ danh sách bằng cách nhấn vào ngôn ngữ đó.
  3. Nhấn giữ vào hai / bốn đường ngang ở bên phải của ngôn ngữ bạn muốn thay đổi và kéo mục đó lên đầu danh sách.

  Language_1 Language_2 Language_3

  Android 7 hoặc cũ hơn

  Lưu ý: Nếu bạn muốn thay đổi ngôn ngữ của bàn phím ảo, vui lòng tham khảo Làm thế nào để thay đổi ngôn ngữ soạn thảo khi nhập văn bản? (Android 9.0 trở lên)

  Lưu ý! Sony không chứng thực hoặc đảm bảo hiệu suất của bất kỳ ứng dụng từ bên thứ ba nào. Sony cũng không chứng thực hoặc đảm bảo hiệu suất của nội dung được tải xuống hoặc nhận được qua các phương thức khác trên những ứng dụng này. Để biết thêm thông tin và hỗ trợ về bất kỳ ứng dụng nào của bên thứ ba, chúng tôi khuyến nghị bạn liên hệ với nhà phát triển của ứng dụng đó.