ID bài viết : SX150434 / Sửa lần cuối : 01/04/2020In

Tôi mở khóa bộ nạp khởi động trên thiết bị Xperia như thế nào?

    Bạn có thể mở khóa bộ nạp khởi động thiết bị Xperia™ của mình để cài đặt các bản ROM tùy chỉnh và thay thế phần mềm hiện có. Thông thường không khuyến cáo mở khóa bộ nạp khởi động, và quy trình như vậy chỉ nên được thực hiện bởi người dùng nâng cao. Phần mềm đi kèm với thiết bị của bạn được kiểm tra chặt chẽ và được thiết kế cho mọi kiểu người dùng. Nếu bạn không quen thuộc với các rủi ro liên quan, đừng cố gắng mở khóa bộ nạp khởi động.

    Để tìm hiểu thêm về các rủi ro và chi tiết kỹ thuật liên quan đến việc mở khóa bộ nạp khởi động của thiết bị Xperia™, hãy truy cập developer.sonymobile.com/unlockbootloader/.

    Lưu ý! Một số nhà khai thác mạng ngăn chặn người dùng mở khóa bộ nạp khởi động của thiết bị.

    Cách mở khóa bộ nạp khởi động (boot loader)