ID bài viết : 00256753 / Sửa lần cuối : 22/02/2021In

Làm gì khi ứng dụng vẫn xuất hiện dù đã đóng trên Android 10

  Áp dụng cho

  • Xperia 1
  • Xperia 5
  • Xperia 10 Plus
  • Xperia 10 
  • Xperia 1 II
  • Xperia 5 II
  • Xperia 10 II 

  Điều kiện

  • Android 10 

  Thông tin / Giải pháp

  Chúng tôi rất tiếc vì sự bất tiện này. 

  Nếu bạn gặp phải sự cố không thể đóng ứng dụng trong "Tìm tất cả ứng dụng đang mở", vui lòng sử dụng tùy chọn "Chuyển đến Màn hình chính" như sau thay vì "Quay lại". 

  Chuyển đến Màn hình chính 

  • Điều hướng bằng cử chỉ: Vuốt lên trên từ phía dưới cùng của màn hình. 
  • Điều hướng bằng 2 nút: Nhấn Home  . 
  • Điều hướng bằng 3 nút: Nhấn Home  . 

  Quay lại 

  Mở màn hình trước đó mà bạn đang xem. Bạn có thể quay lại nhiều màn hình trước đó. Nhưng khi đến Màn hình chính, bạn không thể quay lại thêm nữa. 

  • Điều hướng bằng cử chỉ: Vuốt từ cạnh trái hoặc cạnh phải của màn hình. 
  • Điều hướng bằng 2 nút: Nhấn Quay lại 
  • Điều hướng bằng 3 nút: Nhấn Quay lại 

  Tìm tất cả ứng dụng đang mở 

  • Điều hướng bằng cử chỉ: Vuốt lên từ dưới cùng, nhấn giữ rồi thả tay ra. 
  • Điều hướng bằng 2 nút: Vuốt từ cuối màn hình lên giữa màn hình. 
  • Điều hướng bằng 3 nút: Nhấn Tổng quan  .

  Từ đây, bạn có thể

  • Đóng ứng dụng: Vuốt lên trên hình ảnh ứng dụng. 
  • Mở ứng dụng: Nhấn vào hình ảnh của ứng dụng. 

  Thông tin bổ sung 

  Đối với Xperia 1, Xperia 5, Xperia 1 II, Xperia 5 II, Xperia 10 II, chúng tôi sẽ khắc phục sự cố này trong lần nâng cấp hệ điều hành tiếp theo lên Android 11. 

  Lưu ý: Phần mềm được triển khai theo từng giai đoạn - thời gian và tính khả dụng sẽ khác nhau tùy theo thị trường và/hoặc nhà khai thác.