ID bài viết : 00255981 / Sửa lần cuối : 19/11/2023In

Có các vết ố màu hoặc màu trên màn hình, tôi có thể làm gì? (Android 10 trở lên)

Màn hình có vẻ ngả màu, có thể sửa được không?

  Áp dụng cho

  • Android 10 trở lên

  Giải pháp

  Hãy lần lượt thử các phương pháp sau. Xác minh xem sự cố đã được giải quyết hay chưa sau mỗi phương pháp, trước khi thử phương pháp kế tiếp.

  • Tắt thiết bị của bạn rồi bật lại.
  • Đảm bảo rằng các vệt xuất hiện không phải do vỏ hoặc miếng bảo vệ màn hình được sử dụng cùng với thiết bị gây ra. Tháo mọi phụ kiện như vậy để đảm bảo rằng màn hình có vết ố.
  • Sử dụng tính năng Kiểm tra Xperia trong ứng dụng Hỗ trợ để tìm hiểu xem vết ố có phải là kết quả của một hoặc nhiều pixel bị thiếu hoặc pixel có màu lẻ hay không.
  • Kiểm tra xem có bản cập nhật phần mềm nào cho thiết bị Xperia™ hay không bằng cách sử dụng Xperia Companion.
  • Thực hiện thiết lập lại dữ liệu ban đầu. Lưu ý! Sao lưu tất cả dữ liệu cá nhân trước khi thiết lập lại dữ lại liệu ban đầu. Tất cả dữ liệu trong bộ nhớ trong sẽ bị ghi đè trong quá trình thiết lập lại dữ liệu ban đầu. Nội dung trên thẻ SD ngoài được lưu.
  • Nếu vết ố hoặc màu vẫn xuất hiện, hãy liên hệ với chúng tôi.

  Chạy kiểm tra màn hình

  Cách chạy kiểm tra màn hình

  1. Tìm và nhấn Hỗ trợ (Hỗ trợ). Nếu đây là lần đầu tiên bạn khởi động ứng dụng Hỗ trợ, hãy nhấn CHẤP NHẬN để chấp nhận chính sách bảo mật.
  2. Trên tab Kiểm tra Xperia, cuộn xuống và nhấn vào Hiển thị, sau đó làm theo các hướng dẫn trên màn hình.

  Thiết lập lại dữ liệu ban đầu

  Cách thiết lập lại dữ liệu ban đầu

  Lưu ý! Để tránh làm hỏng thiết bị vĩnh viễn, không được làm gián đoạn quá trình thiết lập lại dữ liệu ban đầu.

  1. Tìm và nhấn Cài đặt > Hệ thống > Nâng cao > Tùy chọn đặt lại > Xóa mọi dữ liệu (đặt lại thiết bị) > Xóa tất cả dữ liệu.
  2. Nếu cần, hãy vẽ kiểu mở khóa màn hình của bạn hoặc nhập mã PIN hoặc mật khẩu mở khóa màn hình để tiếp tục.
  3. Để xác nhận, nhấn Xóa tất cả dữ liệu.

  Lưu ý! Khi thiết lập lại dữ liệu ban đầu, bạn sẽ xóa tất cả dữ liệu cá nhân được lưu trữ trên bộ nhớ trong của thiết bị Xperia. Đảm bảo rằng bạn luôn sao lưu dữ liệu được lưu trữ trên bộ nhớ trong mà bạn muốn giữ lại trước khi thiết lập lại dữ liệu ban đầu. Ảnh, video, nhạc và tài liệu được lưu trữ trên thẻ SD không bị xóa trong quá trình thiết lập lại dữ liệu ban đầu.