ID bài viết : 00237529 / Sửa lần cuối : 25/10/2022In

Không có mạng phủ sóng hoặc kết nối dữ liệu di động

  Gợi ý

  Các bước sau đây có thể khác nhau giữa các phiên bản Android. Để xem thiết bị của bạn có phiên bản Android nào, tìm và nhấn Cài đặt → Giới thiệu về điện thoại → Phiên bản Android. Nếu bạn không thấy Giới thiệu về điện thoại trong Cài đặt, hãy nhấn Hệ thống.

  • Nếu không có mạng phủ sóng, hãy thử những cách sau:
   • Tắt thiết bị của bạn rồi bật lại. Bằng cách thực hiện thao tác này, bạn sẽ tắt tất cả các ứng dụng đang chạy và giải phóng bộ nhớ, đôi khi còn tự động giải quyết được sự cố này.
   • Hãy đảm bảo Chế độ trên máy bay đã tắt.

  Cách tắt Chế độ trên máy bay

  • Kiểm tra biểu tượng cường độ đường truyền trong thanh trạng thái để đảm bảo thiết bị của bạn được kết nối với mạng. Nếu tín hiệu yếu hoặc không có tín hiệu, hãy di chuyển đến một địa điểm thoáng đãng hoặc đến gần cửa sổ.
  • Nếu thiết bị của bạn không nhận bất kỳ tín hiệu mạng nào hoặc tín hiệu quá yếu, hãy liên hệ với nhà khai thác mạng của bạn và đảm bảo rằng mạng có phủ sóng ở vị trí hiện tại của bạn.
  • Hãy đảm bảo rằng bạn đã đặt thiết bị để sử dụng loại mạng mà thẻ SIM của bạn hỗ trợ. Liên hệ với nhà khai thác mạng nếu bạn không biết loại mạng nào được hỗ trợ.

  Cách chọn chế độ mạng

  • Hãy đảm bảo rằng thẻ SIM của bạn hoạt động đúng cách. Lắp thẻ SIM của bạn vào một thiết bị khác. Nếu thẻ hoạt động, có lẽ chính thiết bị của bạn gây ra sự cố. Trong trường hợp này, hãy liên hệ với đối tác dịch vụ được Sony ủy quyền.
  • Tìm kiếm mạng từ thiết bị để kiểm tra xem có mạng nào khả dụng không.

  Cách tìm kiếm mạng di động có sẵn (Android 12/Android 11/Android 10/Android 9)

  Cách tìm kiếm mạng di động có sẵn (Android 8)

  • Nếu không có kết nối dữ liệu di động, hãy thử những cách sau:
  • Tắt thiết bị của bạn rồi bật lại. Bằng cách thực hiện thao tác này, bạn sẽ tắt tất cả các ứng dụng đang chạy và giải phóng bộ nhớ, đôi khi còn tự động giải quyết được sự cố này.
  • Nếu thiết bị của bạn hỗ trợ chế độ STAMINA, hãy hủy kích hoạt và khởi động lại thiết bị của bạn. Để tiết kiệm pin, chế độ STAMINA sẽ vô hiệu hóa dữ liệu di động khi màn hình đã tắt.

  Cách vô hiệu hóa chế độ STAMINA (Android 12/Android 11/ Android 10/Android 9/Android 8)

  Cách khởi động lại thiết bị

  • Hãy đảm bảo rằng bạn đã đăng ký sử dụng internet qua mạng di động. Liên hệ với nhà khai thác mạng của bạn để biết thông tin chi tiết.
  • Chuyển sang một vùng khác và thử lại. Ở những vùng có khả năng thu tín hiệu kém, có thể có vấn đề với trạm cơ sở của nhà cung cấp mạng, bạn có thể bị mất kết nối dữ liệu di động do đó cần phải di chuyển sang một vùng khác.
  • Nếu bạn sử dụng thiết bị trong khi đang di chuyển, bạn có thể bị mất kết nối dữ liệu di động do các vấn đề với mạng của nhà cung cấp mạng.
  • Đặt thiết bị của bạn theo cách thủ công để chỉ sử dụng mạng WCDMA (3G) hoặc GSM (2G). Thiết bị của bạn được cài để tự động chọn mạng khả dụng nhanh nhất. Nếu cường độ đường truyền của mạng nhanh nhất không ổn định, thiết bị có thể chuyển đổi qua lại nhiều lần giữa các mạng di động. Mỗi lần thiết bị chuyển mạng, kết nối sẽ bị vô hiệu hóa. Nếu bạn đặt thiết bị để chỉ sử dụng mạng WCDMA (3G) hoặc GSM (2G), lưu ý rằng việc này có thể mất vài phút cho tới khi thiết bị của bạn kết nối với mạng đã chọn.

  Cách chọn chế độ mạng

  • Nếu không có giải pháp nào đã đề cập giải quyết được sự cố, hãy lần lượt thử từng thao tác sau. Xác minh sau thao tác đầu tiên xem sự cố có được giải quyết không trước khi thử thao tác tiếp theo.
   • Cập nhật thiết bị của bạn để đảm bảo thiết bị có hiệu suất hoạt động tối ưu và những cải tiến mới nhất.
   • Thực hiện thiết lập lại dữ liệu ban đầu. Đôi khi, đây là giải pháp tốt nhất nếu thiết bị của bạn ngừng hoạt động đúng cách, nhưng xin lưu ý rằng giải pháp này sẽ xóa tất cả nội dung cá nhân được lưu trong bộ nhớ trong của thiết bị. Hãy đảm bảo sao lưu dữ liệu mà bạn muốn giữ lại.

  Cách sao lưu dữ liệu bằng máy tính

  Cách sao lưu và đồng bộ hóa ứng dụng, cài đặt điện thoại và lịch sử cuộc gọi

  Cách tiến hành thiết lập lại dữ liệu ban đầu (Android 12/Android 11/Android 10)

  Cách tiến hành thiết lập lại dữ liệu ban đầu (Android 9)

  Cách tiến hành thiết lập lại dữ liệu ban đầu (Android 8)