ID bài viết : 00237517 / Sửa lần cuối : 25/10/2022In

Một ứng dụng hiện không hoạt động

  Nếu ứng dụng trên thiết bị của bạn hiện không hoạt động đúng cách, hãy thử từng thao tác một trong các thao tác sau. Xác minh sau mỗi thao tác xem sự cố có được giải quyết không trước khi thử thao tác tiếp theo.

  Lưu ý

  Ứng dụng đã tải về mà bạn chưa tải về trên Google Play có thể không hoàn toàn tương thích với thiết bị của bạn. Nếu các thao tác sau không giải quyết được sự cố, hãy liên hệ với nhà phát triển ứng dụng để biết thêm thông tin.

  Gợi ý

  Các bước sau đây có thể khác nhau giữa các phiên bản Android. Để xem thiết bị của bạn có phiên bản Android nào, tìm và nhấn Cài đặt → Giới thiệu về điện thoại → Phiên bản Android. Nếu bạn không thấy Giới thiệu về điện thoại trong Cài đặt, hãy nhấn Hệ thống.

  • Buộc ứng dụng đóng rồi mở lại.

  Cách buộc dừng ứng dụng (Android 12/Android 11/Android 10/Android 9)

  Cách buộc dừng ứng dụng (Android 8)

  • Nếu ứng dụng yêu cầu kết nối internet, hãy đảm bảo rằng thiết bị của bạn có kết nối internet đang hoạt động (Wi-Fi hoặc mạng di động) và Chế độ trên máy bay đã tắt.

  Cách tắt Chế độ trên máy bay

  • Hãy khởi động lại thiết bị của bạn rồi thử sử dụng lại ứng dụng.
  • Nếu thiết bị của bạn hỗ trợ chế độ STAMINA và đang được kích hoạt, hãy hủy kích hoạt và khởi động lại thiết bị của bạn. Tùy thuộc vào cấp độ STAMINA, các tính năng khác nhau sẽ bị hạn chế hoặc vô hiệu hóa để giảm mức tiêu thụ pin. Các tính năng này bao gồm hiệu suất xử lý, độ sáng màn hình, cải thiện hình ảnh, và GPS khi màn hình đang vô hiệu hóa. Đồng bộ hóa dữ liệu ứng dụng nền hoặc phát trực tuyến có thể bị vô hiệu hóa đối với một số ứng dụng.

  Cách vô hiệu hóa chế độ STAMINA (Android 12/Android 11/Android 10)

  Cách vô hiệu hóa chế độ STAMINA (Android 9/Android 8)

  Cách khởi động lại thiết bị

  • Cập nhật ứng dụng trên Google Play nếu bạn không có phiên bản mới nhất. Không thể cập nhật tất cả các ứng dụng trên Google Play.
  • Xóa bộ nhớ cache cho ứng dụng để xóa mọi tập tin tạm thời trong bộ nhớ của ứng dụng có thể gây ra sự cố. Bạn sẽ không mất bất kỳ dữ liệu cá nhân nào khi xóa bộ nhớ cache.

  Cách xóa bộ nhớ cache ứng dụng (Android 12/Android 11/Android 10)

  Cách xóa bộ nhớ cache ứng dụng (Android 9)

  Cách xóa bộ nhớ cache ứng dụng (Android 8)

  • Xóa tất cả dữ liệu ứng dụng mà ứng dụng đã lưu kể từ khi bạn bắt đầu sử dụng. Lưu ý rằng tất cả dữ liệu cá nhân mà ứng dụng đã lưu như thông tin đăng nhập và cài đặt sẽ bị xóa.

  Cách xóa dữ liệu ứng dụng (Android 12/Android 11/Android 10)

  Cách xóa dữ liệu ứng dụng (Android 9)

  Cách xóa dữ liệu ứng dụng (Android 8)

  • Gỡ cài đặt tất cả các bản cập nhật của ứng dụng để đặt lại ứng dụng. Tất cả dữ liệu cá nhân mà ứng dụng đã lưu như thông tin đăng nhập và cài đặt sẽ bị xóa. Nếu có thể, hãy cập nhật lại ứng dụng trên Google Play.

  Cách gỡ cài đặt bản cập nhật của ứng dụng (Android 12/Android 11/Android 10/Android 9)

  Cách gỡ cài đặt bản cập nhật của ứng dụng (Android 8)

  • Gỡ cài đặt ứng dụng rồi đặt lại. Lưu ý rằng bạn không thể gỡ cài đặt một số ứng dụng được cài đặt sẵn.

  Cách gỡ cài đặt ứng dụng từ Màn hình ứng dụng (Android 12/Android 11/Android 10)

  Cách gỡ cài đặt ứng dụng từ Màn hình ứng dụng (Android 9/Android 8)

  • Cập nhật thiết bị của bạn để đảm bảo thiết bị có hiệu suất hoạt động tối ưu và những cải tiến mới nhất.
  • Thực hiện thiết lập lại dữ liệu ban đầu. Đôi khi, đây là giải pháp tốt nhất nếu thiết bị của bạn ngừng hoạt động đúng cách, nhưng xin lưu ý rằng giải pháp này sẽ xóa tất cả nội dung cá nhân được lưu trong bộ nhớ trong của thiết bị. Hãy đảm bảo sao lưu dữ liệu mà bạn muốn giữ lại.

  Cách sao lưu dữ liệu bằng máy tính

  Cách sao lưu và đồng bộ hóa ứng dụng, cài đặt điện thoại và lịch sử cuộc gọi

  Cách tiến hành thiết lập lại dữ liệu ban đầu (Android 12/Android 11/Android 10)

  Cách tiến hành thiết lập lại dữ liệu ban đầu (Android 9)

  Cách tiến hành thiết lập lại dữ liệu ban đầu (Android 8)