ID bài viết : 00252644 / Sửa lần cuối : 04/01/2021

Những thiết bị Xperia nào hiện có thể sử dụng tính năng bảo vệ thiết bị của Google?

  Thông tin / Giải pháp

  Những thiết bị Xperia sau đây hiện đang sử dụng các tính năng bảo vệ thiết bị của Google:

  • Xperia 5 II
  • Xperia 1 II
  • Xperia 10 II
  • Xperia L4
  • Xperia 5
  • Xperia 1
  • Xperia 10
  • Xperia 10 Plus
  • Xperia E5
  • Xperia L1
  • Xperia L2
  • Xperia L3
  • Xperia X
  • Xperia X Compact
  • Xperia X Performance
  • Xperia XA
  • Xperia XA Ultra
  • Xperia XA1
  • Xperia XA1 Ultra
  • Xperia XA1 Plus
  • Xperia XA2
  • Xperia XA2 Ultra
  • Xperia XA2 Plus
  • Xperia XZ
  • Xperia XZs
  • Xperia XZ Premium
  • Xperia XZ1
  • Xperia XZ1 Compact
  • Xperia XZ2
  • Xperia XZ2 Compact
  • Xperia XZ2 Premium
  • Xperia XZ3
  • Xperia Z5
  • Xperia Z5 Compact
  • Xperia Z5 Premium