ID bài viết : 00253053 / Sửa lần cuối : 04/09/2023In

Làm thế nào để sao lưu và truyền từ iOS sang Android bằng Google Drive.

Làm thế nào để truyền dữ liệu từ thiết bị iOS sang thiết bị Android? / Làm thế nào để chuyển từ iPhone sang Xperia?

  Áp dụng cho

  • Điện thoại thông minh Xperia
  • Thiết bị iOS (iPhone)

  Giải pháp

  Sao lưu và truyền dữ liệu từ iOS sang Android bằng Google Drive

  Bạn có thể sử dụng Google Drive để sao lưu nội dung trên iPhone và tài khoản iCloud của bạn.

  • Ảnh sẽ được sao lưu vào Google Photos.
  • Danh bạ sẽ sao lưu vào Google Contacts.
  • Lịch sẽ được sao lưu vào Google Calendar.

  Lưu ý: Vui lòng đảm bảo thiết bị của bạn được sạc đầy trước khi bắt đầu hoạt động.

  Lưu ý: Có thể mất vài giờ đồng hồ để sao lưu dữ liệu. Chúng tôi khuyến nghị bạn duy trì kết nối thiết bị của bạn với Wi-Fi và nguồn điện.

  Trước khi sao lưu

  • Điện thoại của bạn phải được kết nối với mạng Wi-Fi để sao lưu ảnh và video.
  • Nếu bạn sao lưu nhiều lần, chỉ những ảnh mới sẽ được sao lưu. Những bản sao lưu danh bạ và lịch trước đó cũng bị ghi chồng lên.
  • Nếu bạn đã sắp xếp ảnh thành album, các album đó sẽ không được sao lưu vào Google Photos.
  • Danh bạ và lịch, từ các dịch vụ như Facebook hoặc Exchange, sẽ không được sao lưu.

  Để bắt đầu sao lưu

  Lưu ý! Có thể mất vài giờ đồng hồ để sao lưu dữ liệu. Chúng tôi khuyến nghị bạn duy trì kết nối thiết bị của bạn với Wi-Fi và nguồn điện.

  1. Trên iPhone của bạn, hãy cài đặt và mở ứng dụng Google Drive.
  2. Ở phía trên cùng bên trái, nhấn vào (biểu tượng Menu).
  3. Ở phía trên cùng, hãy nhấn vào (biểu tượng Cài đặt).
  4. Chạm vào Backup (Sao lưu).
  5. Chạm vào START BACKUP (BẮT ĐẦU SAO LƯU).

  Để truyền dữ liệu đã sao lưu sang thiết bị Xperia

  Đăng nhập vào tài khoản Google của bạn (nếu bạn chưa đăng nhập)

  1. Từ màn hình home, tìm và chạm vào Settings (Cài đặt) > Accounts (Tài khoản) > Add account (Thêm tài khoản) > Google
  2. Đăng nhập bằng cùng một tài khoản đã sử dụng để sao lưu từ thiết bị iOS.
  3. Sau khi đăng nhập, tất cả dữ liệu đã sao lưu của bạn sẽ hiển thị trên thiết bị Xperia.

  Tắt iMessage

  Lưu ý! Nếu không nhận được tin nhắn SMS hoặc tin nhắn văn bản được gửi từ iPhone đến thiết bị Xperia của bạn, bạn có thể cần tắt iMessage.

  Để tắt iMessage

  Trên iPhone của bạn

  1. Truyền dữ liệu trên thẻ SIM sang iPhone.
  2. Tìm và nhấn Cài đặt > Tin nhắn.
  3. Tắt iMessage. Quay lại màn hình Settings (Cài đặt).
  4. Tìm và chạm vào FaceTime
  5. Tắt FaceTime.

  Bạn không còn giữ điện thoại iPhone nữa?

  Hãy nhấp vào liên kết này và làm theo các bước để hủy đăng ký số điện thoại của bạn.

  Mẹo! Nếu liên kết không còn hoạt động, hãy tìm kiếm thông tin về cách "Hủy đăng ký và tắt iMessage" trong trình duyệt web của bạn.

  Mẹo!

  Đối với Xperia 5 II, Xperia 1 II, Xperia 10 II, Xperia PRO, Xperia 1 III và Xperia 10 III, Xperia 5 III & Xperia PRO-I, ứng dụng Xperia Transfer 2 khuyên dùng để truyền ảnh, video, nhạc hoặc các tập tin khác từ thiết bị cũ sang thiết bị mới của bạn.

  Vui lòng tìm hiểu thêm thông tin; Làm thế nào để truyền dữ liệu hoặc nội dung từ iPhone cũ thông qua "Xperia Transfer 2"?