ID bài viết : 00266681 / Sửa lần cuối : 19/11/2023In

Màn hình nhấp nháy, tôi có thể làm gì?

  Áp dụng cho

  • Android 9 trở lên.

  Giải pháp

  Hãy lần lượt thử các phương pháp sau. Xác minh xem sự cố đã được giải quyết hay chưa sau mỗi phương pháp, trước khi thử phương pháp kế tiếp.

  • Tắt thiết bị của bạn rồi bật lại.
  • Nếu thiết bị của bạn có miếng dán bảo vệ màn hình, hãy đảm bảo miếng dán này dành riêng cho mẫu máy Xperia của bạn. Điều quan trọng là miếng dán bảo vệ phải có các lỗ cho cảm biến tiệm cận và camera trước ở đúng vị trí.
  • Đảm bảo không có bong bóng khí, bụi hay hơi ẩm bên dưới miếng dán bảo vệ màn hình.
  • Lau màn hình bằng một miếng vải khô sạch để đảm bảo màn hình cảm ứng sạch sẽ.
  • Đảm bảo bạn đã tắt Tùy chọn nhà phát triển. Nếu Tùy chọn nhà phát triển không xuất hiện trong menu thì tức là tùy chọn đã bị vô hiệu hóa.
  • Sử dụng tính năng Kiểm tra trong Ứng dụng hỗ trợ để thực hiện kiểm tra nhanh nhằm kiểm tra màn hình cảm ứng và chức năng hiển thị. Tính năng Kiểm tra có thể đánh giá các sự cố phần cứng hoặc phần mềm tiềm ẩn trên thiết bị Xperia của bạn.
  • Khởi động lại thiết bị Xperia của bạn ở Chế độ an toàn. Sử dụng Chế độ an toàn để kiểm tra xem có ứng dụng đã tải về nào gây ra sự cố không. Ở Chế độ an toàn, thiết bị của bạn chỉ khởi động với phần mềm và các ứng dụng đã được cài đặt khi bạn mua thiết bị. Nếu hiệu suất hoạt động của thiết bị được cải thiện ở Chế độ an toàn, có khả năng là một hoặc nhiều ứng dụng bạn đã tải về đang ảnh hưởng xấu đến thiết bị.
  • Bạn có thể thoát Chế độ an toàn và khởi động lại thiết bị để gỡ cài đặt ứng dụng mà bạn nghi ngờ là đang gây ra sự cố.
  • Kiểm tra xem có bản cập nhật phần mềm nào cho thiết bị Xperia hay không bằng cách sử dụng Xperia Companion.
  • Nếu bạn có thể truy cập các menu của thiết bị, hãy thực hiện thiết lập lại dữ liệu ban đầu. Lưu ý! Thao tác thiết lập lại sẽ xóa tất cả nội dung cá nhân được lưu trên bộ nhớ trong của thiết bị của bạn. Hãy sao lưu dữ liệu mà bạn muốn giữ lại. Nội dung trên thẻ SD ngoài được lưu.
  • Nếu bạn không thể truy cập các menu của thiết bị, hãy thực hiện sửa chữa phần mềm bằng Xperia Companion. Lưu ý! Tất cả các dữ liệu trong bộ nhớ trong sẽ bị ghi đè trong quá trình sửa chữa phần mềm. Nội dung trên thẻ SD ngoài được lưu.
  • Nếu màn hình vẫn nhấp nháy, hãy liên hệ với chúng tôi.

  Hướng dẫn chi tiết

  Cách tắt Tùy chọn nhà phát triển

  1. Tìm và nhấn Cài đặt > Hệ thống > Nâng cao > Tùy chọn nhà phát triển.
  2. Nhấn nút chuyển kế bên Bật để tắt tính năng này.

  Để chạy phiên kiểm tra màn hình cảm ứng và hiển thị

  1. Tìm và nhấn Cài đặt > Hỗ trợ. Nếu đây là lần đầu tiên bạn khởi động ứng dụng Hỗ trợ, hãy nhấn CHẤP NHẬN để chấp nhận chính sách bảo mật.
  2. Trên tab Kiểm tra, cuộn xuống và nhấn Màn hình cảm ứng, sau đó làm theo các hướng dẫn trên màn hình.
  3. Lặp lại các bước, nhưng lần này hãy chọn Hiển thị ở bước 2.

  Cách bật Chế độ an toàn

  Android 11 trở lên

  1. Khi đã bật thiết bị, hãy bấm và giữ phím nguồn.
  2. Trong cửa sổ bật lên, chạm vào Nguồn > Tắt nguồn cho đến khi thông báo Khởi động lại ở chế độ an toàn xuất hiện.
  3. Nhấn OK để khởi động lại ở Chế độ an toàn.

  Lưu ý: Đối với Xperia 1 IV (Android 13), Xperia 10 IV, Xperia 5 IV, Xperia 1 V, Xperia 10 V và Xperia 5 V

  1. Trong khi thiết bị được bật nguồn, hãy nhấn đồng thời nút nguồn và nút tăng âm lượng.
  2. Trong cửa sổ bật lên, chạm và giữ Tắt nguồn cho đến khi thông báo Khởi động lại về chế độ an toàn xuất hiện.
  3. Nhấn OK để khởi động lại ở chế độ an toàn.

  Android 9.0, 10

  1. Khi đã bật thiết bị, hãy bấm và giữ phím nguồn.
  2. Trong cửa sổ bật lên, chạm và giữ Tắt nguồn cho đến khi thông báo Khởi động lại về chế độ an toàn xuất hiện.
  3. Nhấn OK để khởi động lại ở Chế độ an toàn.

  Cách thoát Chế độ an toàn

  1. Khi ở Chế độ an toàn, hãy khởi động lại điện thoại.

  Cách thiết lập lại dữ liệu ban đầu

  1. Tìm và nhấn Cài đặt > Hệ thống > Nâng cao > Tùy chọn đặt lại > Xóa mọi dữ liệu (đặt lại thiết bị) > ĐẶT LẠI ĐIỆN THOẠI.
  2. Nếu cần, hãy vẽ kiểu mở khóa màn hình của bạn hoặc nhập mã PIN hoặc mật khẩu mở khóa màn hình để tiếp tục.
  3. Nhấn XÓA MỌI THỨ.

  Lưu ý! Khi thiết lập lại dữ liệu ban đầu, bạn sẽ xóa tất cả dữ liệu cá nhân được lưu trữ trên bộ nhớ trong của thiết bị Xperia. Đảm bảo rằng bạn luôn sao lưu dữ liệu được lưu trữ trên bộ nhớ trong mà bạn muốn giữ lại trước khi thiết lập lại dữ liệu ban đầu. Ảnh, video, nhạc và tài liệu được lưu trữ trên thẻ SD không bị xóa trong quá trình thiết lập lại dữ liệu ban đầu.

  Để thực hiện sửa chữa phần mềm bằng máy tính

  1. Máy tính: Nếu chưa cài đặt, hãy tải về và cài đặt ứng dụng Xperia Companion từ trang Xperia Companion.
  2. Mở ứng dụng Xperia Companion.
  3. Kết nối thiết bị Xperia với máy tính bằng cáp USB.
  4. Thiết bị Xperia: Nếu xuất hiện thông báo Cho phép truy cập?, nhấn CHO PHÉP.
   Lưu ý: Xperia 1 IV, Xperia 10 IV và Xperia 5 IV, Vui lòng đặt chế độ kết nối USB thành truyền tập tin theo hướng dẫn sau khi kết nối Xperia của bạn với máy tính.
   Cách đặt chế độ kết nối USB thành truyền tập tin
   * Đảm bảo rằng thiết bị của bạn được kết nối với máy tính bằng cáp USB.
   * Từ màn hình chính, hãy kéo thanh trạng thái xuống dưới.
   * Tìm và nhấn Sạc thiết bị này qua USB, sau đó chọn Truyền tệp trong Tùy chọn USB, tìm và nhấn Truyền tệp.
  5. Máy tính: Sau một lúc, ứng dụng Xperia Companion sẽ phát hiện thiết bị của bạn, sau đó nhấp vào Sửa chữa phần mềm trên màn hình Home của Xperia Companion.
  6. Làm theo hướng dẫn trên màn hình.

  Mẹo: Nếu bạn không thể tắt thiết bị của mình, trước khi thực hiện sửa chữa phần mềm, hãy buộc tắt thiết bị. Để tắt, bấm và giữ đồng thời phím nguồn và phím tăng âm lượng cho đến khi thiết bị rung lên ba lần.