ID bài viết : SX067634 / Sửa lần cuối : 22/04/2015In

Tôi sẽ bị mất dữ liệu của mình trong quá trình sửa chữa phần mềm?

  Khi bạn tiến hành sửa chữa phần mềm bằng ứng dụng PC Companion (cho máy tính Windows®) hoặc Sony™ Bridge cho ứng dụng Mac (cho máy tính Apple® Mac®), bộ nhớ trong của thiết bị Xperia™ sẽ bị ghi đè. Do cấu hình bộ nhớ trong các thiết bị Xperia™ chạy Android™ 4.1 và các phiên bản phần mềm sau này, việc ghi đè bộ nhớ này sẽ làm mất mọi dữ liệu được lưu trữ vào bộ nhớ trong.

  Sau đây là ví dụ về các dữ liệu sẽ bị ghi đè:

  • Danh bạ
  • Mục lịch
  • Ghi chú
  • Tin nhắn (đã gửi qua SMS, MMS hoặc email)
  • Ứng dụng và dữ liệu ứng dụng
  • Cài đặt
  • Các dấu trang
  • Hình ảnh
  • Video
  • Nhạc

  Lưu ý! Đảm bảo bạn luôn sao lưu tất cả dữ liệu trước khi tiến hành sửa chữa phần mềm.