ID bài viết : SX064034 / Sửa lần cuối : 04/09/2023In

Làm cách nào để tắt hoặc bật tính năng tự động cập nhật ứng dụng?

  Nếu tính năng cập nhật tự động được bật, ứng dụng của bạn sẽ được cập nhật mà không cần hỏi bạn, vì vậy bạn có thể thấy lượng lớn dữ liệu đang được tải xuống. Từ đó, chi phí truyền dữ liệu có thể cao, để tránh điều đó, bạn có thể tắt tính năng cập nhật tự động. Bạn phải tắt tính năng cập nhật tự động trong ứng dụng Cửa hàng Play, tính năng Cập nhật phần mềm và ứng dụng What's New (nếu có) để tránh các ứng dụng tự động cập nhật.

  Quản lý cập nhật tự động trong Cửa hàng Play

  Android™ 4.0 trở lên

  Cách tắt hoặc bật cập nhật tự động cho tất cả các ứng dụng cùng một lúc trong Cửa hàng Play

  1. Từ Màn hình chính, nhấn vào biểu tượng Màn hình ứng dụng.
  2. Tìm và nhấn Cửa hàng Play.
  3. Kéo cạnh trái của màn hình sang bên phải, sau đó tìm và nhấn Cài đặt hoặc nhấn vào biểu tượng hồ sơ ở góc trên bên phải, sau đó nhấn vào Cài đặt.
  4. Nhấn vào Tùy chọn mạng → Nhấn vào Tự động cập nhật ứng dụng và chọn tùy chọn liên quan.

  Mẹo: Bạn có thể chọn tùy chọn Chỉ tự động cập nhật ứng dụng qua Wi-Fi nếu bạn muốn tránh phí dữ liệu di động.

  Quản lý cập nhật tự động trong Cập nhật phần mềm

  Android 10 trở lên

  Cách tắt hoặc bật cập nhật tự động các ứng dụng trong Cập nhật phần mềm

  1. Tìm và nhấn Cài đặt > Hệ thống > Nâng cao > Cập nhật phần mềm > nút menu (ba chấm dọc) > Cài đặt.
  2. Nhấn vào Tự động cập nhật ứng dụng và chọn tùy chọn liên quan.

  Mẹo: Bạn có thể chọn tùy chọn Chỉ Wi-Fi nếu bạn muốn tránh phí dữ liệu di động.

  Android 9.0

  Cách tắt hoặc bật cập nhật tự động các ứng dụng trong Cập nhật phần mềm

  1. Tìm và nhấn Cài đặt > Hệ thống > Nâng cao > Cập nhật phần mềm > nút menu (ba chấm dọc) > Cài đặt.
  2. Nhấn vào Tự động cập nhật ứng dụng và chọn tùy chọn liên quan.

  Mẹo: Bạn có thể chọn tùy chọn Chỉ Wi-Fi nếu bạn muốn tránh phí dữ liệu di động.

  Android 8.0

  Cách tắt hoặc bật cập nhật tự động các ứng dụng trong Cập nhật phần mềm

  1. Tìm và nhấn Cài đặt > Hệ thống > Cập nhật phần mềm > nút menu (ba chấm dọc) > Cài đặt.
  2. Nhấn vào Tự động cập nhật ứng dụng và chọn tùy chọn liên quan.

  Mẹo: Bạn có thể chọn tùy chọn Chỉ Wi-Fi nếu bạn muốn tránh phí dữ liệu di động.

  Android 7.x

  Cách tắt hoặc bật cập nhật tự động các ứng dụng trong Cập nhật phần mềm

  1. Từ Màn hình chính, nhấn vào biểu tượng Màn hình ứng dụng.
  2. Tìm và nhấn Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại/máy tính bảng > Cập nhật phần mềm > nút menu (ba chấm dọc) > Cài đặt.
  3. Nhấn vào Tự động cập nhật ứng dụng và chọn tùy chọn liên quan.

  Mẹo: Bạn có thể chọn tùy chọn Chỉ Wi-Fi nếu bạn muốn tránh phí dữ liệu di động.

  Quản lý cập nhật tự động trong What's New*

  Cách tắt hoặc bật cập nhật tự động cho tất cả các ứng dụng cùng một lúc trong What's New

  1. Từ Màn hình chính, nhấn vào biểu tượng Màn hình ứng dụng.
  2. Tìm và nhấn What's New.
  3. Kéo cạnh trái của màn hình sang bên phải, sau đó tìm và nhấn Cài đặt.
  4. Nhấn vào Tự động cập nhật ứng dụng và chọn tùy chọn liên quan.

  Mẹo: Bạn có thể chọn tùy chọn Chỉ Wi-Fi nếu bạn muốn tránh phí dữ liệu di động.

  *LƯU Ý: Các kiểu máy 2018 trở đi, ứng dụng What's New không khả dụng.