ID bài viết : SX038934 / Sửa lần cuối : 22/04/2015In

Chế độ STAMINA và Chế độ Chờ Mở rộng có thể giảm thiểu tiêu thụ pin như thế nào?

  Chế độ STAMINA là một công cụ tiết kiệm pin được cài đặt sẵn trên các sản phẩm Xperia™ chạy Android™ phiên bản 4.1 trở lên, ngoại trừ đối với Xperia™ E. Một công cụ tương tự, được gọi là Chế độ Chờ Mở rộng, đã được trang bị trên một số thiết bị Android™ 4.0 nhưng không còn nữa sau khi các thiết bị đó được nâng cấp lên Android™ 4.1 hoặc các phiên bản Android™ mới hơn. Dưới đây là một số mẹo về chế độ STAMINA và cách sử dụng nó:

  • Kích hoạt chế độ STAMINA để tạm dừng kết nối Wi-Fi®, lưu lượng dữ liệu và một số ứng dụng tiêu tốn pin khi màn hình của bạn không hoạt động. Sau khi màn hình hoạt động trở lại, tất cả các chức năng bị tạm dừng sẽ hoạt động trở lại.
  • Khi chế độ STAMINA được kích hoạt, bạn vẫn có thể nhận các cuộc gọi điện thoại, các tin nhắn văn bản và tin nhắn đa phương tiện.
  • Bạn cũng có thể thiết lập một danh sách ứng dụng để cho phép một số ứng dụng tiếp tục chạy khi màn hình không hoạt động.
  • Kích hoạt chế độ STAMINA sẽ gia tăng đáng kể thời gian chờ của điện thoại hoặc máy tính bảng của bạn.

  Chế độ STAMINA sẽ không dừng tất cả các ứng dụng đang chạy và một số tác vụ nhất định đang diễn ra, ví dụ như các nội dung tải về. Dưới đây là một số điểm cần lưu ý khi chế độ STAMINA đang hoạt động:

  • Các hoạt động tải về hoặc tải lên đang chạy sẽ được hoàn tất ngay cả sau khi màn hình không hoạt động.
  • Nếu trình phát nhạc Walkman® hoặc đài FM đang hoạt động, chúng sẽ không bị tắt khi màn hình không hoạt động.
  • Bạn vẫn nhận được các tin nhắn gửi đến, cuộc gọi và một số thông báo.

  Lưu ý! Tùy thuộc vào thiết bị Xperia™ của bạn và phiên bản phần mềm Android™, một số chế độ tiết kiệm pin có thể có sẵn giúp kéo dài thời lượng pin lâu hơn.

  Kích hoạt chế độ STAMINA

  Android™ 4.1, 4.2, 4.3 hoặc 4.4

  Cách kích hoạt chế độ STAMINA

  1. Từ Màn hình Chủ, hãy nhấn biểu tượng màn hình Ứng dụng.
  2. Tìm và nhấn Cài đặt > Quản lý năng lượng.
  3. Kéo thanh trượt bên cạnh Chế độ STAMINA sang phải, rồi nhấn Kích hoạt.

  Cài đặt những ứng dụng nào vẫn hoạt động khi màn hình không hoạt động ở chế độ STAMINA

  Android™ 4.4

  Cách cài những ứng dụng nào vẫn hoạt động khi màn hình không hoạt động ở chế độ STAMINA

  1. Từ Màn hình Chủ, hãy nhấn biểu tượng màn hình Ứng dụng.
  2. Tìm và nhấn Cài đặt > Quản lý năng lượng > Chế độ STAMINA.
  3. Đảm bảo đã đánh dấu chọn hộp kiểm Chế độ chờ mở rộng, sau đó nhấn Ứng dụng hoạt động ở chế độ chờ Thêm ứng dụng.
  4. Cuộn sang trái hoặc phải để xem mọi ứng dụng và dịch vụ, sau đó đánh dấu chọn các hộp kiểm liên quan cho những ứng dụng bạn muốn chạy.
  5. Khi bạn làm xong, hãy nhấn Xong.

  Android™ 4.1, 4.2 hoặc 4.3

  Cách cài những ứng dụng nào vẫn hoạt động khi màn hình không hoạt động ở chế độ STAMINA

  1. Từ Màn hình Chủ, hãy nhấn biểu tượng màn hình Ứng dụng.
  2. Tìm và nhấn Cài đặt > Quản lý năng lượng > Chế độ STAMINA.
  3. Thêm hoặc gỡ các ứng dụng, tùy ý.
  4. Khi bạn làm xong, hãy nhấn Xong.

  Cài pin ở mức tại đó chế độ STAMINA sẽ được kích hoạt

  Android™ 4.1, 4.2, 4.3 hoặc 4.4

  Cách cài pin ở mức tại đó chế độ STAMINA sẽ được kích hoạt

  1. Từ Màn hình Chủ, hãy nhấn biểu tượng màn hình Ứng dụng.
  2. Tìm và nhấn Cài đặt > Quản lý năng lượng > Chế độ STAMINA > Kích hoạt.
  3. Kéo thanh trượt tương ứng để chọn mức pin mong muốn, sau đó nhấn OK.

  Kích hoạt Chế độ Chờ Mở rộng

  Android™ 4.0 và/hoặc các thiết bị được cập nhật từ 4.0 lên phiên bản mới hơn

  Cách kích hoạt Chế độ Chờ Mở rộng

  1. Từ Màn hình Chủ, hãy nhấn biểu tượng màn hình Ứng dụng.
  2. Tìm và nhấn Cài đặt > Quản lý năng lượng.
  3. Đánh dấu chọn hộp kiểm Chế độ Chờ Mở rộng, sau đó nhấn Kích hoạt.