ID bài viết : 00273773 / Sửa lần cuối : 16/05/2023In

Ứng dụng biến mất khỏi Màn hình ứng dụng, làm thế nào để tìm thấy ứng dụng đó? (Android 9 trở lên)

  Giải pháp:

  Sau đây là những lý do có thể khiến một ứng dụng không còn xuất hiện trên Màn hình ứng dụng:

  • Ứng dụng đã bị xóa
  • Ứng dụng đã bị vô hiệu hóa
  • Ứng dụng đã bị ẩn. Ví dụ: một số thiết bị Xperia™ chạy hệ điều hành Android™ phiên bản 4.2 trở lên có tùy chọn ẩn ứng dụng khỏi Màn hình ứng dụng.

  Hãy lần lượt thử các phương pháp sau. Sau mỗi phương pháp, hãy xác minh xem sự cố đã được khắc phục chưa trước khi thử phương pháp kế tiếp.

  • Xác minh những ứng dụng được cài đặt trên thiết bị của bạn.
  • Tải xuống và cài đặt lại ứng dụng từ Google Play™. Nếu bạn không thấy ứng dụng của bên thứ ba trên Màn hình ứng dụng thì có thể bạn đã gỡ cài đặt ứng dụng đó do nhầm lẫn.
  • Bật ứng dụng trong menu Cài đặt . Nếu bạn không thấy một ứng dụng được cài đặt sẵn trên Màn hình ứng dụng thì có thể bạn đã vô hiệu hóa ứng dụng đó do nhầm lẫn. Các ứng dụng của Sony, chẳng hạn như các ứng dụng Nhạc, Album, Báo thức và Tin nhắn có tùy chọn Tắt/Bật. Một số ứng dụng Google™, chẳng hạn như Chrome cũng có thể có tùy chọn Tắt/Bật. Có thể gỡ cài đặt tất cả các ứng dụng của bên thứ ba khác.
  • Đặt lại các tùy chọn ứng dụng. Các thiết bị chạy hệ điều hành Android™ phiên bản 4.1 trở lên có tùy chọn đặt lại các tùy chọn ứng dụng. Thao tác này đặt lại tất cả các ứng dụng bị vô hiệu hóa, thông báo ứng dụng bị tắt, các ứng dụng mặc định cho các thao tác nhất định và hạn chế dữ liệu nền cho ứng dụng.
  • Sắp xếp lại các ứng dụng trên Màn hình ứng dụng. Chọn Tùy chỉnh/Thứ tự riêng hoặc Theo tên/Theo bảng chữ cái trong menu Màn hình ứng dụng.

  Xác minh những ứng dụng đã được cài đặt

  Android 9, 10, 11, 12, 13

  Cách xác minh những ứng dụng đã được cài đặt

  1. Tìm và nhấn Cửa hàng Play.
  2. Ở trên cùng bên phải, nhấn vào ảnh hồ sơ / tên viết tắt của bạn.
  3. Nhấn vào Ứng dụng và game của tôi.
  4. Nhấn vào tab ĐÃ CÀI ĐẶT.

  Tùy thuộc vào phiên bản ứng dụng Cửa hàng Google Play, bạn có thể cập nhật theo bất kỳ bước nào bên dưới.

  1. Tìm và nhấn Cửa hàng Play.
  2. Kéo cạnh trái của màn hình sang bên phải, sau đó nhấn Ứng dụng và game của tôi.
  3. Nhấn vào tab ĐÃ CÀI ĐẶT.

  1. Tìm và nhấn Cửa hàng Play.
  2. Nhấn vào biểu tượng hồ sơ ở góc trên bên phải.
  3. Nhấn Quản lý ứng dụng và thiết bị.
  4. Nhấn vào tab Quản lý và nhấn Đã cài đặt.

  Bật ứng dụng bị vô hiệu hóa

  Android 9, 10, 11, 12 , 13

  Cách bật ứng dụng bị vô hiệu hóa

  1. Tìm và nhấn Cài đặt > Ứng dụng và thông báo > Thông tin ứng dụng.
  2. Nhấn vào Tất cả ứng dụng > Ứng dụng bị vô hiệu hóa.
  3. Chọn ứng dụng bạn muốn bật, sau đó nhấn Bật.

  Đặt lại tùy chọn ứng dụng

  Android 9, 10, 11, 12, 13

  Cách đặt lại các tùy chọn ứng dụng

  1. Tìm và nhấn Cài đặt > Ứng dụng và thông báo > Xem tất cả (số lượng) ứng dụng / Thông tin ứng dụng
  2. Nhấn vào biểu tượng > Đặt lại tùy chọn ứng dụng
  3. Nhấn vào ĐẶT LẠI ỨNG DỤNG từ cửa sổ bật lên xuất hiện trên màn hình.