ID bài viết : 00237532 / Sửa lần cuối : 25/10/2022In

Máy tính không phát hiện thấy thiết bị khi kết nối bằng cáp USB

  Lưu ý

  Nếu thiết bị của bạn tiếp xúc với nước, hãy đảm bảo rằng cổng USB đã khô hoàn toàn trước khi lắp cáp USB.

  Gợi ý

  Các bước sau đây có thể khác nhau giữa các phiên bản Android. Để xem thiết bị của bạn có phiên bản Android nào, tìm và nhấn Cài đặt → Giới thiệu về điện thoại → Phiên bản Android. Nếu bạn không thấy Giới thiệu về điện thoại trong Cài đặt, hãy nhấn Hệ thống.

  • Hãy đảm bảo mở khóa màn hình thiết bị của bạn và đặt thiết bị để truyền dữ liệu.

  Cách đặt thiết bị để truyền dữ liệu (Android 12/Android 11/Android 10/Android 9)

  Cách đặt thiết bị để truyền dữ liệu (Android 8)

  • Hãy đảm bảo rằng bạn đang sử dụng cáp USB chính hãng của Sony được dành riêng cho thiết bị và cáp này được kết nối đúng cách với thiết bị cũng như máy tính.
  • Thử sử dụng cổng USB khác trên máy tính của bạn và đảm bảo rằng thiết bị được kết nối trực tiếp với cổng USB đó. Không sử dụng hub USB hoặc cáp USB kéo dài.
  • Thử dùng cáp USB khác để đảm bảo rằng cáp USB không bị hỏng.
  • Nếu đang sử dụng máy Mac, hãy đảm bảo đã cài đặt Xperia Companion dành cho Mac OS trên máy tính của bạn. Máy tính Mac không hỗ trợ MTP, chương trình mở rộng cần có để truyền tải tập tin giữa máy tính và thiết bị Android.
  • Ngắt kết nối thiết bị của bạn khỏi máy tính và xóa dữ liệu trong ứng dụng hệ thống Bộ nhớ phương tiện trên thiết bị của bạn. Khởi động lại thiết bị của bạn rồi kết nối với máy tính.

  Cách xóa dữ liệu ứng dụng Bộ nhớ phương tiện (Android 12/Android 11/Android 10)

  Cách xóa dữ liệu ứng dụng Bộ nhớ phương tiện (Android 9)

  Cách xóa dữ liệu ứng dụng Bộ nhớ phương tiện (Android 8)

  • Nếu thiết bị của bạn có thẻ nhớ, hãy tắt thiết bị rồi tháo và lắp lại thẻ nhớ. Khởi động lại máy tính của bạn. Bật thiết bị và sau đó kết nối lại thiết bị với máy tính bằng cáp USB.
  • Khởi động lại thiết bị và máy tính.
  • Thử sử dụng một máy tính khác.
  • Nếu đang sử dụng Windows N hoặc Windows KN, hãy đảm bảo bạn đã tải về Gói tính năng media để cho phép truyền tải tập tin. Các phiên bản Windows này không hỗ trợ truyền tải tập tin MTP.
  • Cập nhật thiết bị của bạn để đảm bảo thiết bị có hiệu suất hoạt động tối ưu và những cải tiến mới nhất.