ID bài viết : 00237520 / Sửa lần cuối : 04/12/2020In

Tôi không thể cập nhật phần mềm thiết bị của mình bằng máy tính

  Gợi ý

  Các bước sau đây có thể khác nhau giữa các phiên bản Android. Để xem thiết bị của bạn có phiên bản Android nào, tìm và nhấn Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại > Phiên bản Android. Nếu bạn không thấy Giới thiệu về điện thoại trong Cài đặt, hãy nhấn Hệ thống.

  • Hãy đảm bảo mở khóa màn hình thiết bị của bạn và đặt thiết bị để truyền dữ liệu.

   Cách đặt thiết bị để truyền dữ liệu (Android 11/Android 10/Android 9) 

   Cách đặt thiết bị để truyền dữ liệu (Android 8) 

  • Khi cập nhật phần mềm thiết bị bằng ứng dụng Xperia Companion, hãy đảm bảo máy tính của bạn có khả năng truy cập internet.
  • Nếu máy tính của bạn có tường lửa, đảm bảo rằng tường lửa không ngăn các ứng dụng cập nhật có liên quan chạy.

   Kiểm tra tường lửa 

  • Nếu bạn đang cố cập nhật thiết bị khi kết nối với mạng công ty thì có thể bạn đang sử dụng máy chủ proxy. Hãy liên hệ với quản trị viên mạng của bạn để được trợ giúp thêm.
  • Hãy đảm bảo rằng bạn đang sử dụng cáp USB chính hãng của Sony được dành riêng cho thiết bị và cáp này được kết nối đúng cách với thiết bị cũng như máy tính.
  • Hãy đảm bảo rằng cáp USB không bị hỏng. Thử sử dụng cổng USB khác trên máy tính của bạn.
  • Nếu thiết bị của bạn có thẻ nhớ, hãy ngắt kết nối thiết bị của bạn khỏi máy tính và ngắt thẻ nhớ. Sau đó, lấy thẻ nhớ ra khỏi thiết bị và kết nối lại thiết bị với máy tính.

   Cách ngắt kết nối thẻ nhớ