ID bài viết : SX451534 / Sửa lần cuối : 12/01/2021

Tắt ứng dụng bảo mật my Xperia và xóa mọi tài khoản Google trước khi bàn giao thiết bị cho bộ phận bảo hành hoặc sửa chữa

  Thông tin / Giải pháp

  Trước khi bàn giao thiết bị Xperia cho bộ phận sửa chữa hoặc bảo hành:

  • Sao lưu mọi dữ liệu cá nhân được lưu trên bộ nhớ trong của thiết bị vào thẻ nhớ hoặc bộ nhớ khác không phải bộ nhớ trong.
  • Tắt tính năng Bảo vệ my Xperia (không khả dụng trong dòng Xperia XZ hoặc Xperia XA1 Plus và các mẫu được phát hành sau này).
  • Xóa tất cả tài khoản Google khỏi thiết bị.

  Khi đối tác sửa chữa Sony Mobile cung cấp các dịch vụ bảo hành hoặc sửa chữa thiết bị Xperia của bạn, kỹ thuật viên dịch vụ sẽ xóa nội dung trên thiết bị của bạn.

  • Nếu ứng dụng my Xperia đang hoạt động trên thiết bị, thiết bị sẽ chuyển sang Chế độ khóa. Nếu thiết bị ở Chế độ khóa, kỹ thuật viên dịch vụ có thể không thực hiện được công việc bảo hành hoặc sửa chữa. Nếu có thể, hãy tắt tính năng Bảo vệ my Xperia trên thiết bị của bạn trước khi gửi thiết bị cho bộ phận bảo dưỡng hoặc sửa chữa để ngăn Chế độ khóa. Sau khi tắt ứng dụng my Xperia, hãy xóa mọi tài khoản Google trên thiết bị của bạn để đảm bảo an toàn. Lưu ý! Không xóa tài khoản Google trước khi bạn tắt tính năng my Xperia.
  • Nếu chế độ bảo vệ thiết bị đang hoạt động trên thiết bị, thiết bị sẽ bị khóa. Nếu thiết bị bị khóa, kỹ thuật viên dịch vụ có thể không thực hiện được công việc bảo hành hoặc sửa chữa. Nếu có thể, bạn nên xóa mọi tài khoản Google trên thiết bị của bạn trước khi gửi thiết bị đi bảo dưỡng hoặc sửa chữa để ngăn tính năng bảo vệ thiết bị khóa thiết bị của bạn.

  Tắt tính năng Bảo vệ my Xperia

  Tính năng Bảo vệ my Xperia không khả dụng trong dòng Xperia XZ hoặc Xperia XA1 Plus và các mẫu được phát hành sau này.

  Cách tắt tính năng Bảo vệ my Xperia

  1. Đảm bảo bạn đăng nhập với tư cách là chủ sở hữu, tức là người dùng thiết lập thiết bị lần đầu tiên.
  2. Tìm và nhấn Cài đặt > Bảo mật > Bảo vệ my Xperia.
  3. Nhấn Tắt, sau đó xác nhận thao tác tắt.
  4. Để hoàn tất quy trình, hãy đăng nhập bằng tài khoản Google đã được sử dụng để kích hoạt dịch vụ Bảo vệ bằng my Xperia.

  Xóa tài khoản Google

  Android 9.0, Android 10, Android 11

  Cách xóa tài khoản Google

  1. Đảm bảo bạn đăng nhập với tư cách là chủ sở hữu, tức là người dùng thiết lập thiết bị lần đầu tiên.
  2. Tìm và nhấn Cài đặt > Tài khoản Google XÓA TÀI KHOẢN XÓA TÀI KHOẢN

  Android 8.x

  Cách xóa tài khoản Google

  1. Đảm bảo bạn đăng nhập với tư cách là chủ sở hữu, tức là người dùng thiết lập thiết bị lần đầu tiên.
  2. Tìm và nhấn Cài đặt > Người dùng và tài khoản Google XÓA TÀI KHOẢN XÓA TÀI KHOẢN

  Android 4.4, 5.0, 5.1, 6.0, 7.0, 7.1 hoặc 7.1.1

  Cách xóa tài khoản Google

  1. Đảm bảo bạn đăng nhập với tư cách là chủ sở hữu, tức là người dùng thiết lập thiết bị lần đầu tiên.
  2. Tìm và nhấn Cài đặt > Tài khoản/Tài khoản và đồng bộ hóa > Google.
  3. Nhấn vào tài khoản bạn muốn xóa.
  4. Nhấn vào biểu tượng menu (ba chấm dọc).
  5. Nhấn Xóa tài khoản. Bạn có thể phải nhập tên người dùng và mật khẩu tài khoản Google.