ID bài viết : 00252248 / Sửa lần cuối : 16/05/2023In

Làm thế nào để truyền dữ liệu hoặc nội dung từ iPhone cũ thông qua "Xperia Transfer 2"?

  QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết trước khi bắt đầu các bước này.

  Lưu ý: Xperia 1 IV, Xperia 10 IV và Xperia 5 IV không hỗ trợ truyền dữ liệu với Xperia Transfer 2. Vui lòng truyền dữ liệu bằng các dịch vụ đám mây của Google.

  Lưu ý: Bạn cần tải xuống và cài đặt ứng dụng “Xperia Transfer 2” từ Google Play trên Xperia 1 II hoặc Xperia 5 II hoặc Xperia 10 II hoặc Xperia PRO hoặc Xperia 1 III hoặc Xperia 10 III, Xperia 5 III hoặc Xperia PRO-I.

  Giải pháp

  Ứng dụng “Xperia Transfer 2” cho phép bạn truyền dữ liệu và nội dung từ điện thoại thông minh cũ của bạn (iPhone / Android) đến điện thoại Xperia mới.

  • Để truyền dữ liệu từ iPhone*2 cũ của bạn, bạn không cần cài đặt “Xperia Transfer 2” vào điện thoại. Bạn có thể bắt đầu truyền dữ liệu và nội dung từ iPhone cũ của bạn bằng cách làm theo các hướng dẫn trên ứng dụng “Xperia Transfer 2”.
   Lưu ý! *2: Phiên bản iOS phải từ 9.0 trở lên.
  • “Xperia Transfer 2” không thể truyền dữ liệu trong các ứng dụng, chẳng hạn như dữ liệu điểm trong ứng dụng game. Tùy thuộc vào ứng dụng hoặc dịch vụ, bạn có thể tiếp quản tài khoản của bạn bằng cách đăng ký lại trên Xperia mới. Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ của nhà phát triển của từng ứng dụng và dịch vụ.
  • Vui lòng không thêm, sửa đổi hoặc xóa bất kỳ dữ liệu nào trong quá trình truyền dữ liệu.
  • Vui lòng đảm bảo mức pin còn trên 50% trên cả hai điện thoại thông minh trước khi bạn bắt đầu truyền dữ liệu.

  Truyền dữ liệu từ iPhone

  • iPhone cũ của bạn phải là phiên bản iOS 9.0 trở lên.
  • Bạn có thể kết nối cáp để truyền dữ liệu trong iPhone cũ của bạn. Bạn cũng có thể truyền dữ liệu và nội dung được khôi phục trong iCloud thông qua kết nối Wi-Fi.
  • Bạn cần hủy đăng ký iMessage trên iPhone cũ để nhận tin nhắn SMS/MMS trong Xperia mới của bạn. Bạn có thể hủy đăng ký iMessage trên iPhone cũ của bạn hoặc sử dụng web. Vui lòng tham khảo trang chủ của Apple Inc.

  Khắc phục sự cố

  • Vui lòng cập nhật ứng dụng “Xperia Transfer 2” trên Xperia mới của bạn lên phiên bản mới nhất từ Google Play.
  • Để truyền dữ liệu của Tin nhắn, bạn cần tạm thời đặt “Xperia Transfer 2” làm ứng dụng SMS mặc định trên Xperia mới của bạn trước khi bạn bắt đầu truyền.

  Để tạm thời đặt “Xperia Transfer 2” làm ứng dụng SMS mặc định trên Xperia mới của bạn.

  1. Tìm và nhấn Cài đặt > Ứng dụng và thông báo > Ứng dụng mặc định> Ứng dụng SMS
  2. Đặt “Xperia Transfer 2” làm ứng dụng SMS mặc định.

  Sau khi truyền dữ liệu, bạn có thể đặt ứng dụng nhắn tin ưa thích của bạn làm ứng dụng mặc định bằng cách làm theo các hướng dẫn trên “Xperia Transfer 2”. Nếu bạn không thể xác nhận dữ liệu tin nhắn trên Xperia mới của bạn ngay cả sau khi truyền, vui lòng chọn lại ứng dụng nhắn tin ưa thích của bạn trong cài đặt “Ứng dụng và thông báo”.

  Truyền bằng kết nối cáp

  • Nếu “Xperia Transfer 2” bị treo trong màn hình chuẩn bị cài đặt, hãy hủy ứng dụng rồi bắt đầu cài đặt “Xperia Transfer 2” lại từ đầu.

  Truyền từ iCloud

  • Bạn cần kết nối Xperia mới của bạn với Internet qua mạng Wi-Fi.
  • Bạn cần đồng bộ hóa iPhone của bạn với iCloud.
  • Nếu tài khoản iCloud của bạn bị khóa, vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Apple.

  Bài viết liên quan:

  1. Làm thế nào để sao lưu và truyền từ iOS sang Android bằng Google Drive.