ID bài viết : SX078834 / Sửa lần cuối : 29/02/2016

Tôi không thể mở khóa màn hình (Android phiên bản 4.4 hoặc thấp hơn)

  Có một số cách đặt lại khóa màn hình. Những cách hiện có tùy thuộc vào loại khóa màn hình và phiên bản Android™ đang chạy trên thiết bị Xperia™. Một số cách, như những cách sử dụng dịch vụ my Xperia hoặc Trình quản lý thiết bị Android™ yêu cầu bạn phải bật dịch vụ này trên thiết bị từ trước và có kết nối Internet đang hoạt động. Lượng nội dung còn được giữ lại sau quy trình đặt lại tùy thuộc vào cách đặt lại mà bạn chọn và được liệt kê dưới đây theo mức độ giảm dần, đầu tiên là cách giữ lại được hầu hết nội dung:

  A. Chỉ kiểu mở khóa màn hình: Sử dụng câu hỏi bảo mật của Google™ để đặt lại kiểu mở khóa màn hình (áp dụng cho Android phiên bản 2.1, 2.3, 4.0 hoặc 4.1) – Tất cả nội dung trên thiết bị Xperia™ của bạn được giữ nguyên sau khi bạn mở khóa thiết bị.

  B. Chỉ kiểu mở khóa màn hình: Sử dụng tài khoản Google™ chính của bạn để mở kiểu khóa màn hình (áp dụng cho Android phiên bản 2.1, 2.3, 4.0, 4.1, 4.2, 4.3 hoặc 4.4) – Tất cả nội dung trên thiết bị Xperia™ của bạn được giữ nguyên sau khi bạn mở khóa thiết bị.

  C. Sử dụng dịch vụ my Xperia để đặt lại khóa màn hình (áp dụng cho Android phiên bản 4.2, 4.3 hoặc 4.4) – Tất cả nội dung trên thiết bị Xperia™ của bạn sẽ được giữ nguyên sau khi bạn đặt lại khóa màn hình của thiết bị.

  D. Sử dụng Trình quản lý thiết bị Android™ để thiết lập lại thiết bị Xperia™ (áp dụng cho Android phiên bản 2.3, 4.0, 4.1, 4.2, 4.3 hoặc 4.4) – Chỉ có thể thiết lập lại và xóa tất cả nội dung trên bộ nhớ trong và thẻ nhớ ngoài SD của thiết bị Xperia™. Lưu ý rằng trong một số trường hợp, nội dung trên thẻ SD có thể không bị xóa.

  E. Sử dụng tính năng Sửa chữa điện thoại/máy tính bảng để thiết lập lại thiết bị Xperia™ (áp dụng cho Android phiên bản 2.3, 4.0, 4.1, 4.2, 4.3 hoặc 4.4) – Chỉ có thể thiết lập lại và xóa tất cả nội dung trên bộ nhớ trong và thẻ nhớ ngoài SD của thiết bị Xperia™. Không giữ lại được nội dung nào trên thiết bị Xperia™ của bạn. Nội dung trên thẻ SD ngoài không bị xóa.

  A. Sử dụng câu hỏi bảo mật của Google™ để đặt lại kiểu mở khóa màn hình

  Cách đặt lại này chỉ thực hiện được trên các thiết bị chạy Android™ 2.1, 2.3, 4.0 hoặc 4.1. Để đặt lại kiểu khóa màn hình với trợ giúp của câu hỏi bảo mật của Google™, bạn phải có kết nối Internet đang hoạt động (Wi-Fi® hoặc mạng di động) trên thiết bị của mình.

  Android 2.3, 4.0 hoặc 4.1

  Cách mở khóa thiết bị bằng câu hỏi bảo mật của Google™

  1. Sau nhiều lần mở khóa thiết bị không thành công, hãy nhấn vào Bạn quên kiểu mở khóa?.
  2. Nhấn vào Trả lời câu hỏi.
  3. Nhập câu trả lời, rồi nhấn vào Mở khóa.
  4. Nhấn nếu bạn muốn tạo một kiểu mở khóa mới hoặc nhấn vào Không nếu bạn không muốn sử dụng khóa màn hình.

  Android 2.1

  Cách đặt lại kiểu mở khóa màn hình thiết bị bằng câu hỏi bảo mật của Google™

  1. Sau khi đã nhập sai kiểu mở khóa năm lần, hãy đợi 30 giây, sau đó nhấn vào Bạn quên kiểu mở khóa?.
  2. Nhập câu hỏi bảo mật.
  3. Vẽ kiểu mở khóa mới rồi nhấn Tiếp tục.
  4. Vẽ lại kiểu mở khóa mới và nhấn Tiếp tục.

  B. Sử dụng tài khoản Google™ chính của bạn để mở kiểu khóa màn hình

  Cách đặt lại này chỉ thực hiện được trên các thiết bị chạy Android™ 2.1, 2.3, 4.0, 4.1, 4.2, 4.3 hoặc 4.4. Nếu bạn nhập kiểu mở khóa không đúng năm lần hoặc mười lần liên tiếp, thiết bị sẽ khóa lại. Bạn có thể đặt lại kiểu mở khóa bằng tài khoản Google™ chính của mình. Để đặt lại kiểu khóa màn hình với trợ giúp của thông tin tài khoản Google™ mà bạn đã đồng bộ hóa với thiết bị, bạn phải có kết nối Internet đang hoạt động (Wi-Fi® hoặc mạng di động) trên thiết bị của mình.

  Android™ 4.4

  Cách đặt lại kiểu mở khóa màn hình

  1. Sau khi đã nhập sai kiểu mở khóa 5 hoặc 10 lần, hãy nhấn vào Bạn quên kiểu mở khóa?.
  2. Đăng nhập bằng cách sử dụng tên truy cập và mật khẩu của tài khoản Google™ chính của bạn.

  Android™ 2.3, 4.0. 4.1, 4.2 hoặc 4.3

  Cách đặt lại kiểu mở khóa màn hình

  1. Sau khi đã nhập sai kiểu mở khóa năm lần, hãy đợi 30 giây, sau đó nhấn vào Bạn quên kiểu mở khóa?.
  2. Đăng nhập bằng cách sử dụng tên truy cập và mật khẩu của tài khoản Google™ chính của bạn.
  3. Vẽ kiểu mở khóa mới rồi nhấnTiếp tục.
  4. Vẽ lại kiểu mở khóa mới và nhấnTiếp tục.

  Android™ 2.1

  Cách đặt lại kiểu mở khóa màn hình

  1. Sau khi đã nhập sai kiểu mở khóa năm lần, hãy đợi 30 giây, sau đó nhấn vào Bạn quên kiểu mở khóa?.
  2. Đăng nhập bằng cách sử dụng tên truy cập và mật khẩu của tài khoản Google™ chính của bạn.
  3. Vẽ kiểu mở khóa mới rồi nhấn Tiếp tục.
  4. Vẽ lại kiểu mở khóa mới và nhấn Tiếp tục.

  C. Sử dụng dịch vụ Xperia để đặt lại khóa màn hình

  Cách này yêu cầu bạn phải bật dịch vụ my Xperia trên thiết bị Xperia™ từ trước. Đồng thời, thiết bị Xperia™ phải có kết nối Internet đang hoạt động (Wi-Fi® hoặc mạng di động). Cách này chỉ thực hiện được trên các thiết bị chạy Android™ phiên bản 4.2, 4.3, hoặc 4.4.

  Lưu ý! Thông tin quan trọng nếu bạn sử dụng Xperia™ M4 Aqua, Xperia™ M4 Aqua Dual, Xperia™ C4 hoặc Xperia™ C4 Dual. Trước khi đặt lại khóa màn hình, hãy đảm bảo bạn nhớ tên truy cập và mật khẩu tài khoản Google™ của mình. Tùy thuộc vào cài đặt bảo mật của bạn, thiết bị Xperia™ có thể khóa sau khi đặt lại khóa màn hình. Khi đó bạn cần phải nhập tên truy cập và mật khẩu của tài khoản Google™ để sử dụng thiết bị. Nếu bạn không nhớ tên truy cập và mật khẩu của tài khoản Google™, bạn sẽ không thể tự mở khóa thiết bị. Tuy nhiên, bạn có thể khôi phục tên truy cập và mật khẩu của tài khoản Google™ bằng cách sử dụng trang Khôi phục tài khoản Google tại https://www.google.com/accounts/recovery/?hl=vi. Nếu bạn vẫn không thể kích hoạt lại thiết bị của mình, hãy liên hệ với chúng tôi.

  Android™ 4.2, 4.3 hoặc 4.4

  Cách đặt lại khóa màn hình sử dụng dịch vụ my Xperia

  1. Đi đến myxperia.sonymobile.com từ bất kỳ thiết bị được kết nối Internet nào, ví dụ: máy tính.
  2. Đăng nhập bằng cách sử dụng cùng tài khoản Google™ hoặc tài khoản Sony Entertainment Network mà bạn đã thiết lập trên thiết bị của mình.
  3. Nhấp vào hình ảnh thiết bị Xperia™ của bạn dưới Thiết bị của bạn.
  4. Chọn Khóa hoặc Đổi mã PIN để thay thế khóa màn hình hiện tại bằng mã PIN mới.
  5. Làm theo hướng dẫn trên màn hình của dịch vụ my Xperia.

  D. Sử dụng Trình quản lý thiết bị Android để thiết lập lại thiết bị Xperia™

  Cách này yêu cầu bạn phải bật Trình quản lý thiết bị Android của tôi trên thiết bị Xperia™ từ trước. Đồng thời, thiết bị Xperia™ phải có kết nối Internet đang hoạt động (Wi-Fi® hoặc mạng di động). Thiết lập lại dữ liệu ban đầu đầy đủ sẽ được thực hiện khi bạn chọn cách này. Tất cả nội dung trên thiết bị Xperia™ của bạn sẽ bị xóa. Trong một số trường hợp, nội dung trên thẻ SD có thể không bị xóa trong khi thiết lập lại bằng Trình quản lý thiết bị Android.

  Nếu thẻ SD không bị mã hóa, bạn có thể tháo thẻ ra trước khi thực hiện thiết lập lại để tránh nội dung bị xóa. Tuy nhiên nếu bạn đang dùng thiết bị Xperia™ trong môi trường doanh nghiệp, bộ phận CNTT có thể bắt buộc việc mã hóa thẻ SD trong thiết bị của bạn. Trong trường hợp này, nội dung của thẻ SD có thể bị xóa hoặc không đọc được khi bạn thiết lập lại, kể cả khi bạn đã tháo thẻ ra trước đó.

  Lưu ý! Thông tin quan trọng nếu bạn sử dụng Xperia™ M4 Aqua, Xperia™ M4 Aqua Dual, Xperia™ C4 hoặc Xperia™ C4 Dual. Trước khi thiết lập lại thiết bị, hãy đảm bảo bạn nhớ tên truy cập và mật khẩu tài khoản Google™ của mình. Tùy thuộc vào cài đặt bảo mật của bạn, thiết bị Xperia™ có thể khóa sau khi thiết lập lại. Khi đó bạn cần phải nhập tên truy cập và mật khẩu của tài khoản Google™ để sử dụng thiết bị. Nếu bạn không nhớ tên truy cập và mật khẩu của tài khoản Google™, bạn sẽ không thể tự mở khóa thiết bị. Tuy nhiên, bạn có thể khôi phục tên truy cập và mật khẩu của tài khoản Google™ bằng cách sử dụng trang Khôi phục tài khoản Google tại https://www.google.com/accounts/recovery/?hl=vi. Nếu bạn vẫn không thể kích hoạt lại thiết bị của mình, hãy liên hệ với chúng tôi.

  Cách thiết lập lại thiết bị Xperia™ bằng Trình quản lý thiết bị Android

  1. Nếu thẻ SD của bạn không bị mã hóa hay được sử dụng trong môi trường doanh nghiệp, hãy tháo thẻ ra trước khi thiết lập lại. Hãy tắt thiết bị Xperia™ trước khi tháo thẻ SD. Bật lại thiết bị khi đã tháo thẻ SD.
  2. Trên máy tính hoặc trong trình duyệt di động, hãy đi đến www.google.com/android/devicemanager.
  3. Đăng nhập vào Tài khoản Google mà bạn đã thêm vào thiết bị từ trước.
  4. Nếu bạn có nhiều thiết bị, chọn mũi tên bên cạnh tên thiết bị mà bạn đã bị khóa.
  5. Chọn Xóa. Xin lưu ý, thao tác này sẽ xóa vĩnh viễn tất cả dữ liệu của bạn, ví dụ: các ứng dụng, ảnh và nhạc. Sau khi đã xóa nội dung trên thiết bị, Trình quản lý thiết bị Android sẽ không còn hoạt động trên thiết bị nữa.
  6. Sau khi bạn đã xóa từ xa nội dung trên thiết bị, bạn có thể thiết lập lại thiết bị của mình với tài khoản Google và khóa màn hình mới.

  E. Sử dụng tính năng Sửa chữa điện thoại để đặt lại khóa màn hình

  Bạn có thể đặt lại khóa màn hình bằng cách sử dụng tính năng Sửa chữa điện thoại/máy tính bảng trong ứng dụng PC Companion (dành cho máy tính chạy Windows®) hoặc ứng dụng Sony Bridge dành cho máy Mac (dành cho máy tính Mac® của Apple®).

  Lưu ý! Tính năng Sửa chữa điện thoại/máy tính bảng sẽ thay thế phần mềm trong thiết bị của bạn. Tất cả dữ liệu cá nhân lưu trên thiết bị của bạn sẽ bị mất. Nội dung trên thẻ SD ngoài không bị xóa. Thiết bị Xperia™ phải có mức sạc pin tối thiểu là 80% trước khi bạn có thể thực hiện sửa chữa phần mềm.

  Lưu ý! Thông tin quan trọng nếu bạn sử dụng Xperia™ M4 Aqua, Xperia™ M4 Aqua Dual, Xperia™ C4 hoặc Xperia™ C4 Dual. Trước khi sử dụng tính năng Sửa chữa điện thoại/máy tính bảng, hãy đảm bảo bạn nhớ tên truy cập và mật khẩu tài khoản Google™ của mình. Tùy thuộc vào cài đặt bảo mật của bạn, thiết bị Xperia™ có thể khóa sau quy trình sửa chữa. Khi đó bạn cần phải nhập tên truy cập và mật khẩu của tài khoản Google™ để sử dụng thiết bị. Nếu bạn không nhớ tên truy cập và mật khẩu của tài khoản Google™, bạn sẽ không thể tự mở khóa thiết bị. Tuy nhiên, bạn có thể khôi phục tên truy cập và mật khẩu của tài khoản Google™ bằng cách sử dụng trang Khôi phục tài khoản Google tại https://www.google.com/accounts/recovery/?hl=vi. Nếu bạn vẫn không thể kích hoạt lại thiết bị của mình, hãy liên hệ với chúng tôi.

  Cách sửa chữa phần mềm thiết bị bằng PC Companion

  1. Nếu bạn chưa cài đặt, hãy tải về chương trình PC Companion từ www.sonymobile.com/vn/tools/pc-companion/ và cài đặt trên máy tính chạy Windows®.
  2. Máy tính: Khởi động chương trình PC Companion.
  3. Dưới Vùng Hỗ trợ, nhấp vào Bắt đầu
  4. Dưới Cập nhật Phần mềm Điện thoại / Máy tính bảng, nhấp vào Bắt đầu, rồi nhấp vào Sửa chữa điện thoại / máy tính bảng và làm theo hướng dẫn trên màn hình.

  Cách sửa chữa phần mềm thiết bị bằng Bridge dành cho máy Mac

  1. Nếu bạn chưa cài đặt, hãy tải về chương trình Sony Bridge dành cho máy Mac từ www.sonymobile.com/global-en/tools/bridge-for-mac/ và cài đặt trên máy tính Mac®.
  2. Máy tính: Bật chương trình Sony Bridge dành cho máy Mac.
  3. Chọn Xperia™ > Sửa chữa thiết bị Xperia™ và làm theo hướng dẫn trên màn hình.