ID bài viết : SX055234 / Sửa lần cuối : 14/09/2020

Tôi cài trung tâm dịch vụ SMS (SMSC) thủ công như thế nào?

  Nếu không thể gửi, nhưng chỉ nhận được tin nhắn văn bản, bạn có thể cần phải cài số trung tâm dịch vụ tin nhắn SMS (SMSC) bằng tay. Số trung tâm dịch vụ tin nhắn SMS được lưu trữ trên thẻ SIM của bạn và tùy thuộc vào nhà khai thác mạng của bạn. Liên hệ nhà khai thác mạng của bạn để biết số trung tâm dịch vụ SMS chính xác.

  Điện thoại Xperia™ với thẻ SIM duy nhất

  Cách cài hoặc thay đổi số trung tâm dịch vụ SMS trên thẻ SIM của bạn

  1. Từ Màn hình Chủ, hãy nhấn biểu tượng màn hình Ứng dụng.
  2. Tìm và nhấn Điện thoại.
  3. Nhập vào *#*#4636#*#*.
  4. Nhập Thông tin điện thoại.
  5. Cuộn xuống đến SMSC.
  6. Nhập số SMSC liên quan trong trường nhập liệu, sau đó nhấn Cập nhật.

  Điện thoại Xperia™ SIM đôi - Android™ 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 hoặc 5.0

  Cách cài hoặc thay đổi số trung tâm dịch vụ SMS trên thẻ SIM của bạn

  1. Từ Màn hình Chủ, hãy nhấn biểu tượng màn hình Ứng dụng.
  2. Tìm và nhấn Nhắn tin.
  3. Chạm vào nút menu (ba dấu chấm dọc), sau đó nhấn Cài đặt.
  4. Nhấn vào thẻ SIM bạn muốn thay đổi số trung tâm dịch vụ SMS, sau đó nhấn Số trung tâm SMS và nhập vào số SMSC liên quan trong trường nhập liệu.

  Lưu ý! Nếu bạn không thể sửa số trung tâm dịch vụ SMS, hãy liên hệ với nhà khai thác mạng của bạn để biết thêm thông tin.

  Điện thoại Xperia™ thẻ SIM đôi - Android™ 4.0

  Cách cài hoặc thay đổi số trung tâm dịch vụ SMS trên thẻ SIM của bạn

  1. Từ Màn hình Chủ, hãy nhấn biểu tượng màn hình Ứng dụng.
  2. Tìm và nhấn Điện thoại.
  3. Nhập vào *#*#4636#*#*.
  4. Nhập Thông tin điện thoại.
  5. Cuộn xuống đến SMSC.
  6. Nhập số SMSC liên quan trong trường nhập liệu, rồi sau đó nhấn Cập nhật. Số trung tâm dịch vụ SMS hiện nay đang được cập nhật trên thẻ SIM mặc định.
  7. Nếu muốn thay đổi số trung tâm dịch vụ SMS trên thẻ SIM kia, bạn phải cài thẻ SIM kia làm thẻ SIM mặc định, sau đó khởi động lại điện thoại và lặp lại các bước 2-6.