ID bài viết : 00237493 / Sửa lần cuối : 09/12/2020

Khi thiết bị gặp vấn đề, bạn đã thử cách này chưa?

  Đây là những cách bạn nên thử đầu tiên khi thấy có vấn đề với thiết bị của bạn.

  Gợi ý

  Các bước sau đây có thể khác nhau giữa các phiên bản Android. Để xem thiết bị của bạn có phiên bản Android nào, tìm và nhấn Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại > Phiên bản Android. Nếu bạn không thấy Giới thiệu về điện thoại trong Cài đặt, hãy nhấn Hệ thống.

  Khởi động lại

  • Bằng cách khởi động lại thiết bị của mình, bạn sẽ tắt tất cả các ứng dụng đang chạy và giải phóng bộ nhớ. Đôi khi việc này sẽ tự động giải quyết những vấn đề với thiết bị của bạn. Nếu thiết bị không khởi động lại bình thường, bạn có thể buộc thiết bị khởi động lại. Không có cài đặt hoặc dữ liệu cá nhân nào bị xóa trong quá trình buộc khởi động lại.

   Cách khởi động lại thiết bị 

  Cách buộc thiết bị khởi động lại hoặc tắt

  Cập nhật

  • Cập nhật thiết bị của bạn để đảm bảo thiết bị có hiệu suất hoạt động tối ưu và những cải tiến mới nhất.

  Thiết lập lại

  • Thực hiện thiết lập lại dữ liệu ban đầu. Đôi khi, đây là giải pháp tốt nhất nếu thiết bị của bạn ngừng hoạt động đúng cách. Hãy đảm bảo bạn biết tên truy cập và mật khẩu tài khoản Google trước khi bạn bắt đầu.

  Cách thực hiện thiết lập lại dữ liệu ban đầu (Android 11/Android 10) 

   Cách thực hiện thiết lập lại dữ liệu ban đầu (Android 9)

  Cách tiến hành thiết lập lại dữ liệu ban đầu (Android 8)

  • Nếu bạn không thể truy cập menu Cài đặt trên thiết bị, hãy thực hiện sửa chữa phần mềm với ứng dụng dành cho máy tính Xperia Companion. Bạn có thể thực hiện sửa chữa phần mềm ngay cả khi thiết bị của bạn dường như hoàn toàn không có phản hồi.

  Cách sửa chữa phần mềm thiết bị bằng Xperia Companion