ID bài viết : 00237523 / Sửa lần cuối : 30/11/2020

Tôi không thể mở khóa màn hình

  Nếu quên mã PIN, mật khẩu hoặc kiểu khóa màn hình, bạn có thể thiết lập lại thiết bị bằng ứng dụng Find my device từ Google hoặc ứng dụng Xperia Companion dành cho máy tính. Đọc về các yêu cầu và kết quả của mỗi lựa chọn dưới đây, và chọn phương pháp phù hợp với bạn nhất.

  • Thiết lập lại thiết bị của bạn bằng Find my device.
   • Yêu cầu: Cách thiết lập lại này yêu cầu bạn phải bật thiết bị, có quyền truy cập internet và bạn đã bật ứng dụng Find my device trong thiết bị của mình. Phải đăng ký tài khoản Google trên thiết bị của bạn và bạn cần biết tên truy cập cũng như mật khẩu tài khoản. Bạn cũng cần quyền truy cập vào máy tính hoặc thiết bị di động có kết nối internet.
   • Kết quả: Tất cả dữ liệu người dùng trên bộ nhớ trong của thiết bị sẽ bị xóa, bao gồm ứng dụng, ảnh đã tải về và cài đặt thiết bị. Trừ khi bạn tháo thẻ SD trước khi đặt lại thiết bị, dữ liệu người dùng trên thẻ sẽ bị xóa trong hầu hết các trường hợp.

  Cách thiết lập lại thiết bị bằng Find my device

  • Thiết lập lại thiết bị của bạn bằng tính năng Sửa chữa phần mềm trong ứng dụng Xperia Companion dành cho máy tính.
   • Yêu cầu: Phương pháp này yêu cầu bạn có quyền truy cập vào máy tính có kết nối internet đang hoạt động. Bạn cần cáp USB để kết nối thiết bị với máy tính và thiết bị của bạn phải có mức pin tối thiểu là 80%.
   • Kết quả: Tất cả dữ liệu người dùng trên bộ nhớ trong của thiết bị sẽ bị xóa, bao gồm ứng dụng, ảnh đã tải về và cài đặt thiết bị. Nội dung trên thẻ SD sẽ không bị xóa.

  Cách sửa chữa phần mềm thiết bị bằng Xperia Companion