ID bài viết : 00237508 / Sửa lần cuối : 04/12/2020

Thiết bị của tôi bị treo hoặc các ứng dụng bị tắt đột ngột

  Gợi ý

  Các bước sau đây có thể khác nhau giữa các phiên bản Android. Để xem thiết bị của bạn có phiên bản Android nào, tìm và nhấn Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại > Phiên bản Android. Nếu bạn không thấy Giới thiệu về điện thoại trong Cài đặt, hãy nhấn Hệ thống.

  • Các ứng dụng đã tải về có thể khiến thiết bị của bạn hoạt động ngoài mong đợi hoặc ảnh hưởng đến hiệu suất. Sử dụng Chế độ an toàn để kiểm tra xem có ứng dụng đã tải về nào gây ra sự cố không. Ở Chế độ an toàn, thiết bị của bạn chỉ khởi động với phần mềm và các ứng dụng đã được cài đặt khi bạn mua thiết bị.

   Cách kích hoạt Chế độ an toàn 

  • Nếu hiệu suất hoạt động của thiết bị được cải thiện ở Chế độ an toàn, có khả năng là một hoặc nhiều ứng dụng bạn đã tải về sau khi mua đang ảnh hưởng xấu đến thiết bị. Bạn có thể thoát Chế độ an toàn và khởi động lại thiết bị để gỡ cài đặt ứng dụng hoặc các ứng dụng mà bạn nghi ngờ là đang gây ra sự cố. Nếu sự cố xảy ra gần đây và bạn không chắc chắn ứng dụng nào đang gây ra sự cố thì bạn có thể bắt đầu bằng cách gỡ cài đặt ứng dụng được tải về gần đây nhất.

   Cách gỡ cài đặt ứng dụng từ Màn hình ứng dụng (Android 11/Android 10) 

   Cách gỡ cài đặt ứng dụng từ Màn hình ứng dụng (Android 9/Android 8) 

  • Cập nhật thiết bị của bạn để đảm bảo thiết bị có hiệu suất hoạt động tối ưu và những cải tiến mới nhất.
  • Thực hiện thiết lập lại dữ liệu ban đầu. Đôi khi, đây là giải pháp tốt nhất nếu thiết bị của bạn ngừng hoạt động đúng cách, nhưng xin lưu ý rằng giải pháp này sẽ xóa tất cả nội dung cá nhân được lưu trong bộ nhớ trong của thiết bị. Hãy đảm bảo sao lưu dữ liệu mà bạn muốn giữ lại.

   Cách sao lưu dữ liệu trên máy tính 

   Cách sao lưu và đồng bộ hóa ứng dụng, cài đặt điện thoại và lịch sử cuộc gọi 

   Cách thực hiện thiết lập lại dữ lại liệu ban đầu (Android 11/Android 10) 

   Cách thực hiện thiết lập lại dữ lại liệu ban đầu (Android 9) 

   Cách thực hiện thiết lập lại dữ lại liệu ban đầu (Android 8)