• Mạng

    GSM GPRS/EDGE 850, 900, 1800, 1900, UMTS HSPA 850 (Band V), 1900 (Band II), 2100 (Band I) Americas, UMTS HSPA 900 (Band VIII), 2100 (Band I) Global except Americas

   • Bộ nhớ và dung lượng

    RAM: 512MB, Expansion slot: microSD™, up to 4GB

   • Khả năng kết nối và giao tiếp

    DLNA Certified

   • Giải trí

    xLOUD Experience – audio filter technology, Manual equalizer, “WALKMAN” application, Music Unlimited 1

   • Camera chính

    3.2 megapixel camera with Auto focus, VGA video recording

   • Màn hình và thiết kế

    3.5" HVGA, 320 x 480 pixels 16,777,216 colour TFT