ID bài viết : 00256532 / Sửa lần cuối : 19/11/2023In

Làm thế nào để hiển thị thiết bị Xperia của tôi khi sử dụng Bluetooth? (Android 9 trở lên)

  Thông tin / Giải pháp

  Áp dụng cho

  • Android 9.0 trở lên

  Giải pháp

  Thiết bị Xperia của bạn sẽ hiển thị với các thiết bị lân cận miễn là màn hình cài đặt Bluetooth đang mở và chức năng Bluetooth được bật. Khi bạn thoát khỏi màn hình cài đặt Bluetooth, thiết bị của bạn sẽ không còn hiển thị nữa.

  Cách bật chức năng Bluetooth và hiển thị thiết bị của bạn

  1. Tìm và nhấn Cài đặt > Kết nối thiết bị > Tùy chọn kết nối > Bluetooth >
   Công tắc bật tắt trên bluetooth
  2. Nhấn vào nút chuyển bật-tắt để bật chức năng Bluetooth.
  3. Nếu có, hãy chọn Ghép nối thiết bị mới.