ID bài viết : 00272526 / Sửa lần cuối : 27/05/2022In

Tôi có thể thay đổi hoặc thêm ngôn ngữ mới cho thiết bị Xperia không? (Android 9 hoặc Android 10 hoặc Android 11 hoặc Android 12)

Tôi có thể thêm ngôn ngữ mới cho thiết bị Xperia của tôi không? / Làm thế nào để thay đổi ngôn ngữ trên thiết bị Xperia của tôi?

  Áp dụng cho

  • Android 12
  • Android 11
  • Android 10
  • Android 9

  Giải pháp

  Các ngôn ngữ có sẵn trên thiết bị Xperia của bạn tùy thuộc vào khu vực hoặc thị trường mà thiết bị được phát hành, chẳng hạn như một số biến thể Tiếng Trung và Tiếng Nhật không đi kèm với một số ngôn ngữ nhất định. Người dùng có thể tìm thấy các ngôn ngữ có sẵn trong phần cài đặt Ngôn ngữ và nhập liệu.

  Mẹo: Không thể thay đổi danh sách menu hoặc ngôn ngữ soạn thảo được tải sẵn trong thiết bị Xperia của bạn. Tuy nhiên, liên quan đến ngôn ngữ soạn thảo, bạn có thể tìm kiếm trong Google Play các ứng dụng của bên thứ ba có thể cung cấp cho bạn bàn phím ảo hỗ trợ nhập các ký tự Tiếng Ả Rập, Tiếng Hebrew hoặc Tiếng Thái.

  Lưu ý! Sony không chứng thực hoặc đảm bảo hiệu suất của bất kỳ ứng dụng từ bên thứ ba nào. Sony cũng không chứng thực hoặc đảm bảo hiệu suất của nội dung được tải xuống hoặc nhận được qua các phương thức khác trên những ứng dụng này. Để biết thêm thông tin và hỗ trợ về bất kỳ ứng dụng nào của bên thứ ba, chúng tôi khuyến nghị bạn liên hệ với nhà phát triển của ứng dụng đó.

  Android 12 hoặc Android 11 hoặc Android 10 hoặc Android 9.0

  Cách thay đổi ngôn ngữ

  1. Tìm và nhấn Cài đặt > Hệ thống > Ngôn ngữ và nhập liệu > Ngôn ngữ.
  2. Nếu danh sách hiển thị không có ngôn ngữ mà bạn muốn cài đặt, hãy nhấn vào Thêm ngôn ngữ và chọn ngôn ngữ từ danh sách bằng cách nhấn vào ngôn ngữ đó.
  3. Nhấn giữ vào hai / bốn đường ngang ở bên phải của ngôn ngữ bạn muốn thay đổi và kéo mục đó lên đầu danh sách.