ID bài viết : 00272529 / Sửa lần cuối : 04/09/2023In

Cảm biến bên là gì?

  Thông tin / Giải pháp

  H: Cảm biến bên là gì?

  Đ: Cảm nhận bên là một tính năng cho phép bạn nhấn đúp vào phía bên của màn hình để hiển thị các ứng dụng được dự đoán dựa trên mức sử dụng thiết bị của bạn. Tính năng Cảm giác bên giúp bạn dễ dàng sử dụng thiết bị của bạn bằng một tay.

  H: Làm thế nào để khởi chạy hoặc thoát Menu Cảm biến bên?

  Đ: Menu Cảm biến bên được khởi chạy bằng cách nhấn đúp vào một trong hai bên của màn hình. Để đóng Menu Cảm biến bên, hãy nhấn vào một vị trí bất kỳ trên màn hình bên ngoài Menu Cảm biến bên.

  H: Tôi có thể sử dụng tính năng Cảm giác bên ở cả hai bên của thiết bị không?

  Đ: Có, bạn có thể bật tính năng Cảm giác bên ở cả hai bên hoặc chỉ ở bên phải hoặc bên trái. Có thể cài đặt tính năng này trong Cài đặt → Hiển thị → Nâng cao → Cảm biến bên → Cấu hình thanh Cảm biến bên → Hiển thị thanh Cảm nhận bên.

  Trong các sản phẩm năm 2023: Settings (Cài đặt)→ Thao tác & Xem → Cảm biến bên → Cấu hình thanh Cảm biến bên → Hiển thị thanh Cảm nhận bên.

  Trong các sản phẩm năm 2020: Settings (Cài đặt)→ Hiển thị → Nâng cao → Cảm biến bên → Cấu hình vị trí chạm → Bên được bật.

  Trong các sản phẩm năm 2019: Settings (Cài đặt)→ Hiển thị → Nâng cao → Cảm biến bên → Cấu hình thanh Cảm biến bên → Hiển thị thanh để tương tác với Cảm giác bên.

  H: Tôi đã sử dụng Menu Cảm biến bên để khởi chạy ứng dụng, làm thế nào để quay lại màn hình trước đó?

  Đ: Để quay lại màn hình trước đó, bạn có thể trượt ngón tay lên hoặc xuống dọc theo phía bên của màn hình hoặc nhấn vào nút quay lại.

  H: Tại sao Menu Cảm biến bên không được khởi chạy khi tôi nhấn đúp vào phía bên của màn hình?

  Đ: Hãy thử các hành động sau đây:

  • Giữ thiết bị của bạn bằng một tay và dùng ngón tay cái để nhấn đúp vào phía bên của màn hình. Mẹo: Có thể tìm thấy hình ảnh minh họa cách làm trong Cài đặt > Hiển thị > Nâng cao > Cảm biến bên.
  • Nhấn đúp lên phía trên một chút ở phía bên của màn hình.
  • Điều chỉnh độ nhạy của cảm biến trong Cài đặt Hiển thị Nâng cao Cảm biến bên Độ nhạy của cảm biến hoặc Độ nhạy của thanh cảm biến bên Tốc độ nhấn đúp.

  Trong các sản phẩm năm 2023: Settings (Cài đặt)→ Thao tác & Xem → Cảm biến bên → Độ nhạy cử chỉ → Tốc độ nhấn đúp

  H: Tôi đã thử mọi cách nhưng Menu Cảm biến bên vẫn không khởi chạy được, tại sao?

  Đ: Cảm biến bên sẽ tự động bị tắt trong các trường hợp sử dụng sau đây:

  • Khi sử dụng thiết bị ở chế độ xem ngang.
  • Khi Chế độ găng tay được bật.
  • Khi sạc thiết bị bằng bộ sạc không dây.
  • Khi Chế độ Ultra STAMINA được kích hoạt.
  • Trong cuộc gọi đến hoặc cuộc gọi đi.

  H: Menu Cảm biến bên dường như đã khởi chạy nhưng biến mất khi tôi cầm điện thoại, tại sao?

  Đ: Điều chỉnh độ nhạy của cảm biến trong Cài đặt Hiển thị Nâng cao Cảm biến bên Độ nhạy của cảm biến hoặc Độ nhạy của thanh cảm biến bên Tốc độ nhấn đúpCài đặt Hiển thị Nâng cao Cảm biến bên Độ nhạy của cảm biến hoặc Độ nhạy của thanh cảm biến bên Độ dài trượt.

  Trong các sản phẩm năm 2023: Settings (Cài đặt)→ Thao tác & Xem → Cảm biến bên → Độ nhạy cử chỉ → Tốc độ nhấn đúp và Cài đặt → Thao tác & Xem → Cảm biến bên → Độ nhạy cử chỉ → Độ dài trượt

  H: Liệu cảm biến bên có phản ứng khi tôi sử dụng ốp điện thoại không?

  Đ: Bạn chỉ có thể bật Cảm giác bên cho một bên trong Cài đặt → Hiển thị → Nâng cao → Cảm biến bên → Cấu hình thanh Cảm biến bên → Hiển thị thanh Cảm nhận bên.

  Trong các sản phẩm năm 2023: Settings (Cài đặt)→ Thao tác & Xem → Cảm biến bên → Cấu hình thanh Cảm biến bên → Hiển thị thanh Cảm nhận bên.

  Trong các sản phẩm năm 2020: Settings (Cài đặt)→ Hiển thị → Nâng cao → Cảm biến bên → Cấu hình vị trí chạm → Bên được bật.

  Trong các sản phẩm năm 2019: Cài đặt → Hiển thị → Nâng cao → Cảm biến bên → Cấu hình thanh Cảm biến bên → Hiển thị thanh để tương tác với Cảm giác bên.

  H: Tôi có thể tắt Cảm biến bên cho các ứng dụng cụ thể, chẳng hạn như trò chơi không?

  Đ: Có, bạn có thể bật hoặc tắt Cảm giác bên cho các ứng dụng cụ thể trong Cài đặt Hiển thị Nâng cao Cảm biến bên → Chọn ứng dụng dùng cử chỉ. Nhấn vào nút chuyển kế bên một ứng dụng để bật hoặc tắt Cảm biến bên cho ứng dụng cụ thể đó.

  Trong các sản phẩm năm 2023: Settings (Cài đặt)→ Thao tác & Xem → Cảm biến bên → Chọn ứng dụng dùng thanh Cảm biến bên.

  Trong các sản phẩm năm 2019: Settings (Cài đặt)→ Hiển thị → Nâng cao → Cảm biến bên → Ứng dụng có bật Cảm biến bên.