ID bài viết : 00251348 / Sửa lần cuối : 19/11/2023In

Làm thế nào để bật VoLTE? (Android 9 trở lên)

  Áp dụng cho

  • Android 9.0 trở lên

  Giải pháp

  Lưu ý! Tùy thuộc vào nhà điều hành, điện thoại của bạn đôi khi phải có nhãn hiệu của nhà điều hành và/hoặc sử dụng phần mềm hệ thống do nhà điều hành tùy chỉnh để có thể sử dụng VoLTE. Gói đăng ký của bạn (bao gồm thẻ SIM) phải hỗ trợ VoLTE cho mẫu thiết bị bạn đang sử dụng. Để biết liệu thiết bị, phần mềm, gói đăng ký và thẻ SIM của bạn có hỗ trợ VoLTE hay không, hãy liên hệ với nhà điều hành mạng di động của bạn.

  Để bật VoLTE

  Android 12 hoặc Android 13 hoặc Android 14

  1. Đảm bảo rằng mẫu thiết bị Xperia cụ thể và gói đăng ký mạng của bạn có hỗ trợ VoLTE.
  2. Tìm và nhấn Cài đặt → Mạng và Internet → Internet → Nhấn vào biểu tượng Cài đặt (Biểu tượng bánh răng) kế bên mạng được kết nối của bạn.
  3. Nhấn vào công tắc kế bên Gọi 4G hoặc Gọi 5G (nếu có) để bật tính năng này. Nếu tính năng Gọi 4G không sử dụng được, hãy liên hệ với nhà khai thác mạng của bạn.

  Android 10 hoặc Android 11

   1. Đảm bảo rằng mẫu thiết bị Xperia cụ thể và gói đăng ký mạng của bạn có hỗ trợ VoLTE.
   2. Tìm và nhấn Cài đặt → Mạng và Internet Mạng di động Loại mạng ưu tiên 4G (ưu tiên)/3G/GSM.
   3. Nhấn vào nút chuyển kế bên Enable VoLTE (Bật VoLTE) để bật tính năng. Nếu không có tùy chọn Enable VoLTE (Bật VoLTE), hãy liên hệ với nhà khai thác mạng của bạn.

   Android 9.0

   1. Đảm bảo rằng mẫu thiết bị Xperia cụ thể và gói đăng ký mạng của bạn có hỗ trợ VoLTE.
   2. Tìm và nhấn Cài đặt → Mạng và Internet Mạng di động Nâng cao → Loại mạng ưu tiên 4G (ưu tiên)/3G/GSM.
   3. Nhấn vào nút chuyển kế bên Enable VoLTE (Bật VoLTE) để bật tính năng. Nếu không có tùy chọn Enable VoLTE (Bật VoLTE), hãy liên hệ với nhà khai thác mạng của bạn.