ID bài viết : 00246145 / Sửa lần cuối : 04/09/2023In

Tổng quan về thiết bị Xperia và phiên bản Android

  Thông tin / Giải pháp

  Đây là phần tổng quan về các thiết bị Xperia và phiên bản Android tương ứng. Các thiết bị Xperia bao gồm các dòng sản phẩm Hai SIM, nếu có bán.

  Lưu ý! Tình trạng sẵn có của các thiết bị và phiên bản Android sau đây tùy thuộc vào từng quốc gia/khu vực và/hoặc nhà vận hành. Danh sách chỉ bao gồm các thiết bị được hỗ trợ.

  Thiết bị ra mắt năm 2023

  Mẫu máy

  Phiên bản Android

  Xperia 1 V

  13

  Xperia 10 V

  13

  Thiết bị ra mắt năm 2022

  Mẫu máy

  Phiên bản Android

  Xperia 1 IV

  12 >13

  Xperia 10 IV

  12 >13

  Xperia 5 IV12 >13

  Thiết bị ra mắt năm 2021

  Mẫu máy

  Phiên bản Android

  Xperia 1 III

  11 >12 >13

  Xperia 10 III

  11 >12 >13

  Xperia 5 III

  11 > 12 >13

  Xperia PRO-I

  11 >12 >13

  Thiết bị ra mắt năm 2020

  Mẫu máy

  Phiên bản Android

  Xperia PRO

  10 > 11 >12

  Xperia 5 II

  10 > 11 >12

  Xperia 1 II

  10 > 11 >12

  Xperia 10 II

  10 > 11 > 12

  Xperia L4

  9

  Thiết bị ra mắt năm 2019

  Mẫu máy

  Phiên bản Android

  Xperia 5

  9 > 10 > 11

  Xperia 10

  9 > 10

  Xperia 10 Plus

  9 > 10

  Xperia L3

  8.1

  Xperia 1

  9 > 10 > 11


  Thiết bị ra mắt năm 2018

  Mẫu máy

  Phiên bản Android

  Xperia L2

  7.1.1

  Xperia XA2

  8.0 > 9

  Xperia XA2 Plus

  8.0 > 9

  Xperia XA2 Ultra

  8.0 > 9

  Xperia XZ2

  8.0 > 9 > 10

  Xperia XZ2 Compact

  8.0 > 9 > 10

  Xperia XZ2 Premium

  8.0 > 9 > 10

  Xperia XZ3

  9 > 10

  Thiết bị ra mắt năm 2017

  Mẫu máy

  Phiên bản Android

  Xperia L1

  7.0

  Xperia XA1

  7.0 > 8.0

  Xperia XA1 Plus

  7.0 > 8.0

  Xperia XA1 Ultra

  7.0 > 8.0

  Xperia XZ Premium

  7.1 > 7.1.1 > 8.0 > 9

  Xperia XZs

  7.1 > 7.1.1 > 8.0

  Xperia XZ1

  8.0 > 9

  Xperia XZ1 Compact

  8.0 > 9

  Thiết bị ra mắt năm 2016

  Mẫu máy

  Phiên bản Android

  Xperia E5

  6.0

  Xperia X

  6.0 > 7.0 > 7.1.1 > 8.0

  Xperia X Compact

  6.0 > 7.0 > 7.1.1 > 8.0

  Xperia X Performance

  6.0 > 7.0 > 7.1.1 > 8.0

  Xperia XA

  6.0 > 7.0

  Xperia XA Ultra

  6.0 > 7.0

  Xperia XZ

  6.0 > 7.0 > 7.1.1 > 8.0

  Thiết bị ra mắt năm 2015

  Mẫu máy

  Phiên bản Android

  Xperia C4

  5.0 > 5.1 > 6.0

  Xperia C5 Ultra

  5.0 > 5.1 > 6.0

  Xperia E4

  4.4

  Xperia E4g

  4.4

  Xperia M4 Aqua

  5.0 > 6.0

  Xperia M5

  5.0 > 5.1 > 6.0

  Xperia Z3+

  5.0 > 6.0 > 7.0 > 7.1.1

  Xperia Z4 Tablet

  5.0 > 6.0 > 7.0 > 7.1.1

  Xperia Z5

  5.1 > 6.0 > 7.0 > 7.1.1

  Xperia Z5 Compact

  5.1 > 6.0 > 7.0 > 7.1.1

  Xperia Z5 Premium

  5.1 > 6.0 > 7.0 > 7.1.1

  Thiết bị ra mắt năm 2014

  Mẫu máy

  Phiên bản Android

  Xperia C3

  4.4 > 5.0 > 5.1

  Xperia E1

  4.3 > 4.4

  Xperia E3

  4.4

  Xperia M2

  4.3 > 4.4 > 5.1

  Xperia M2 Aqua

  4.4 > 5.1

  Xperia T2 Ultra

  4.3 > 4.4 > 5.0 > 5.1

  Xperia T3

  4.4

  Xperia Z1 Compact

  4.3 > 4.4 > 5.0 > 5.1

  Xperia Z2

  4.4 > 5.0 > 5.1 > 6.0 > 6.0.1

  Xperia Z2 Tablet

  4.4 > 5.0 > 5.1 > 6.0 > 6.0.1

  Xperia Z3

  4.4 > 5.0 > 5.1 > 6.0 > 6.0.1

  Xperia Z3 Compact

  4.4 > 5.0 > 5.1 > 6.0 > 6.0.1

  Xperia Z3 Tablet Compact

  4.4 > 5.0 > 5.1 > 6.0 > 6.0.1

  Thiết bị ra mắt năm 2013

  Mẫu máy

  Phiên bản Android

  Xperia C

  4.2

  Xperia L

  4.1 > 4.2

  Xperia M

  4.1 > 4.3

  Xperia SP

  4.1 > 4.3

  Xperia Tablet Z

  4.1 > 4.2 > 4.3 > 4.4 > 5.0 > 5.1

  Xperia Z

  4.1 > 4.2 > 4.3 > 4.4 > 5.0 > 5.1

  Xperia Z Ultra

  4.2 > 4.3 > 4.4 > 5.0 > 5.1

  Xperia ZL

  4.1 > 4.2 > 4.3 > 4.4 > 5.0 > 5.1

  Xperia ZR

  4.1 > 4.2 > 4.3 > 4.4 > 5.0 > 5.1

  Xperia Z1

  4.2 > 4.3 > 4.4 > 5.0 > 5.1

  Thiết bị ra mắt năm 2012

  Mẫu máy

  Phiên bản Android

  Xperia acro S

  4.0 > 4.1

  Xperia E

  4.1

  Xperia E Dual

  4.0 > 4.1

  Xperia go

  2.3 > 4.0 > 4.1

  Xperia ion

  2.3 > 4.0 > 4.1

  Xperia J

  4.0 > 4.1

  Xperia miro

  4.0

  Xperia neo L

  2.3 > 4.0

  Xperia P

  2.3 > 4.0 > 4.1

  Xperia S

  2.3 > 4.0 > 4.1

  Xperia SL

  4.0 > 4.1

  Xperia sola

  2.3 > 4.0

  Xperia T

  4.0 > 4.1 > 4.3

  Xperia tipo

  4.0

  Xperia TX

  4.0 > 4.1 > 4.3

  Xperia U

  2.3 > 4.0

  Xperia V

  4.0 > 4.1 > 4.3

  Thiết bị ra mắt năm 2011

  Mẫu máy

  Phiên bản Android

  Xperia active

  2.3 > 4.0

  Xperia arc

  2.3 > 4.0

  Xperia arc S

  2.3 > 4.0

  Xperia mini

  2.3 > 4.0

  Xperia mini pro

  2.3 > 4.0

  Xperia neo

  2.3 > 4.0

  Xperia PLAY

  2.3

  Xperia pro

  2.3 > 4.0

  Xperia ray

  2.3 > 4.0

  Thiết bị ra mắt năm 2010

  Mẫu máy

  Phiên bản Android

  Xperia X8

  1.6 > 2.1

  Xperia X10

  1.6 > 2.1 > 2.3

  Xperia X10 mini

  1.6 > 2.1

  Xperia X10 mini pro

  1.6 > 2.1