ID bài viết : 00285938 / Sửa lần cuối : 19/11/2023In

Hướng dẫn tổng thể về Thông báo Xperia

  Cách đặt âm lượng cho cuộc gọi, nhạc chuông, thông báo, đa phương tiện, báo thức và các âm thanh khác. Cách tắt tiếng thiết bị.

  Làm thế nào để đặt nhạc chuông cho cuộc gọi, tin nhắn và email?

  Làm thế nào để bật thông báo cho thư email trong ứng dụng Gmail?

  Làm thế nào để xóa biểu tượng thông báo về các bản cập nhật phần mềm hệ thống?

  Làm thế nào để tắt âm thanh cho thông báo Cập nhật phần mềm?

  Tôi có thể tắt thông báo âm thanh khi kết nối bộ sạc với thiết bị Xperia của mình không?