ID bài viết : 00260440 / Sửa lần cuối : 04/09/2023In

Tôi quên mật khẩu để mở khóa màn hình, tôi có thể làm gì?

Tôi không thể mở khóa điện thoại của mình, tôi có thể làm gì? Tôi quên mật khẩu màn hình của mình, tôi có thể làm gì? Tôi quên mật khẩu màn hình và quên tên người dùng và mật khẩu tài khoản Google của mình, tôi có thể làm gì?

    Nếu bạn quên mã PIN hoặc mật khẩu hoặc kiểu khóa màn hình và bạn cũng không nhớ Tên truy cập và Mật khẩu tài khoản Google của bạn để đặt lại thiết bị thì bạn phải đến Trung tâm dịch vụ của chúng tôi để được hướng dẫn thêm.

    Nếu bạn nhớ Tên truy cập và Mật khẩu tài khoản Google của bạn thì để đặt lại thiết bị Xperia của bạn, hãy nhấp vào Tôi không thể mở khóa màn hình của mình (Android phiên bản 5.0 trở lên).