ID bài viết : 00237542 / Sửa lần cuối : 25/10/2022In

Tôi không thể kết nối với một thiết bị khác bằng NFC

  Gợi ý

  Các bước sau đây có thể khác nhau giữa các phiên bản Android. Để xem thiết bị của bạn có phiên bản Android nào, tìm và nhấn Cài đặt → Giới thiệu về điện thoại → Phiên bản Android. Nếu bạn không thấy Giới thiệu về điện thoại trong Cài đặt, hãy nhấn Hệ thống.

  • Hãy đảm bảo rằng NFC đã được kích hoạt trên cả hai thiết bị.

  Cách bật hoặc tắt chức năng NFC (Android 12/Android 11)

  Cách bật hoặc tắt chức năng NFC (Android 10/Android 9)

  Cách bật hoặc tắt chức năng NFC (Android 8)

  • Hãy đảm bảo màn hình thiết bị của bạn đã được mở khóa và đang hoạt động.
  • Giữ thiết bị của bạn và thiết bị tương thích NFC khác sao cho Dấu hiệu chữ N của cả hai thiết bị chạm vào nhau và sau đó di chuyển thiết bị chầm chậm theo mọi hướng. Vùng dò tìm NFC thường được biểu thị bằng (biểu tượng NFC).
  • Tháo mọi nắp hoặc vỏ bảo vệ khỏi thiết bị để xác minh rằng nắp hoặc vỏ đó không chặn kết nối.
  • Hãy đảm bảo thiết bị của bạn chưa được kết nối với thiết bị tương thích NFC khác. Nếu đúng như vậy, ngắt kết nối các thiết bị và cố gắng kết nối lại với thiết bị khác.
  • Trong một số trường hợp, độ nhạy NFC có thể không đủ mạnh để kết nối bằng NFC. Nếu vậy, hãy sử dụng công nghệ Bluetooth thay vì NFC để kết nối các thiết bị.

  Cách bật hoặc tắt chức năng Bluetooth (Android 12/Android 11/Android 10/Android 9)

  Cách bật hoặc tắt chức năng Bluetooth (Android 8)

  Cách ghép nối thiết bị của bạn với một thiết bị Bluetooth khác (Android 12/Android 11/Android 10/Android 9)

  Cách ghép nối thiết bị của bạn với một thiết bị Bluetooth khác (Android 8)

  Cách ghép nối thiết bị của bạn với một thiết bị Bluetooth khác (Android 12/Android 11/Android 10)

  Cách ghép nối thiết bị của bạn với một thiết bị Bluetooth khác (Android 9)

  Cách ghép nối thiết bị của bạn với một thiết bị Bluetooth khác (Android 8)