ID bài viết : 00256363 / Sửa lần cuối : 17/05/2021

Tại sao tôi không thể sử dụng ứng dụng? (Android 9 hoặc Android 10 hoặc Android 11)

Tại sao tôi cần cấp quyền?

  Áp dụng cho

  • Android 11
  • Android 10
  • Android 9.0 Pie

  Giải pháp

  Khi bạn cài đặt một ứng dụng từ Google Play trên một thiết bị, bạn sẽ kiểm soát những khả năng hoặc thông tin mà ứng dụng được phép truy cập. Bạn không phải quyết định xem bạn có muốn cấp quyền hay không cho đến khi ứng dụng cần quyền và yêu cầu bạn cho phép (không phải khi bạn cài đặt ứng dụng).

  Ví dụ: một ứng dụng có thể muốn có quyền xem danh bạ trên thiết bị của bạn. Nếu bạn không cho phép ứng dụng sử dụng danh bạ của bạn, ứng dụng có thể không hoạt động. Nếu một ứng dụng không hoạt động, hãy thử bật và cho phép quyền trongphần cài đặt ứng dụng.

  Cách cấp hoặc từ chối quyền

  Android 10 hoặc 11

  1. Tìm và nhấn Cài đặt > Ứng dụng và thông báoXem tất cả [số lượng ứng dụng] ứng dụng.
  2. Tìm và nhấn vào ứng dụng có liên quan.
  3. Nhấn Quyền.
  4. Nhấn vào các tùy chọn và nhấp vào Cho phép / Từ chối để bật hoặc tắt cấp quyền.

  Android 9

  1. Tìm và nhấn Cài đặt > Ứng dụng và thông báoXem tất cả [số lượng ứng dụng] ứng dụng.
  2. Tìm và nhấn vào ứng dụng có liên quan.
  3. Nhấn Quyền.
  4. Nhấn vào thanh trượt kế bên mỗi quyền để bật hoặc tắt quyền đó.